Νανόπουλος, Σταυρέλης και Καλλίρης δεν είναι εχθροί της Κορίνθου!

0
501

Τον τελευταίο καιρό ο δήμαρχος Κορινθίων κ.Αλέξανδρος Πνευματικός ξεκινά τις συνεντεύξεις του με την κλασσική πλέον φράση…
“Κάποιοι που θέλουν να αλώσουν τον δήμο Κορινθίων…”
Ο όρος «άλωση» (ή άλωσις) με ενεργητική ή παθητική σημασία, που προέρχεται εκ του αρχαίου ελληνικού ρήματος αλίσκομαι = καταστρέφομαι, σημαίνει, ειδικά, τη πτώση πόλης στα χέρια του εχθρού, τη κυρίευση, την εκπόρθησή της. Γενικά όμως τη κάθε κατάκτηση και σύλληψη.
Αν υπάρχει κάτι δεδομένο είναι οτι οι κκ.Νανόπουλος, Σταυρέλης και Καλλίρης, δεν είναι εχθροί της Κορίνθου και προφανώς αν γίνουν δήμαρχοι δεν θα έχει πέσει η πόλη στα χέρια εχθρών ,αλλά Κορινθίων πολιτών, που την αγαπούν όσοι την αγαπούν όλοι οι κάτοικοι της..
Προεκλογική αδεία θα πείτε αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι.
Δηλώνεται μία τάση διαχωρισμού ανάμεσα στους πολίτες.

Αν ο δήμαρχος νοιώθει ελεύθερος πολιορκημένος είναι θέμα..
Δεν πιτεύουμε ότι ο δήμαρχος αισθάνεται πολιορκημένος απο αλλόθρησκους που θέλουν να κατακτήσουν την Κόρινθο.
Ολοι οι υποψήφιοι αγαπούν την πόλη τους και θέλουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο το καλό των πολιτών της.
Και σίγουρα δεν είναι εχθρός του κ.Πνευματικού και πολύ περισσότερο των Κορινθίων, όποιος δεν έχει την ίδια άποψη ή τις ίδιες επιθυμίες με τον δήμαρχο.
Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό…!