Καρέλιας: Η cash cow του Ελληνικού Χρηματιστηρίου

0
76
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Με ταμειακά διαθέσιμα που ξεπερνούν τα 343 εκατ. ευρώ τα οποία μαζί με τις επενδύσεις σε χρεόγραφα ανήλθαν στο τέλος του 2020 στα 467 εκατ. ευρώ, από 443 εκατ. ευρώ που ήταν στις 31.12.2019, η Καπνοβιομηχανία Καρέλιας αποτελεί μια από τις λίγες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες με τόσο μεγάλο “πορτοφόλι”.

Την ίδια στιγμή και για τη χρήση του 2020 θα μοιράσει ένα από τα υψηλότερα μερίσματα. Η διοίκησή της θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί την 30η Ιουνίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 25,944 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε μεικτό μέρισμα 9,40 ευρώ ανά μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα, είναι ισόποσο με αυτό της χρήσης του 2019 η δε μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,38% με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Πέρυσι, ο όμιλος εμφάνισε καθαρές πωλήσεις (χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ) 211,034 εκατ. ευρώ (-2,16%), κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων 91,7 εκατ. ευρώ (+5,36%), κέρδη προ φόρων 73 εκατ. ευρώ (-16,76%) και κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 54,656 εκατ. ευρώ (-18,91%). Κάτι που αποδίδεται στη σημαντική μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου.

Όσον αφορά τις διεθνείς πωλήσεις της αυτές σημείωσαν αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων και της Άπω Ανατολής, ενώ καθοδικά κινήθηκαν στις υπόλοιπες χώρες της Ασίας (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) καθώς και στις αγορές της Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, λόγω της πτώσης της αγοράς Duty Free εξαιτίας των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19, η εταιρεία εμφάνισε μείωση του καθαρού (χωρίς Ε.Φ.Κ.) κύκλου εργασιών της κατά 5,53%.

Σε ό,τι αφορά την φορολογημένη αγορά, η Καρέλιας παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,59% με παράλληλη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 1,52% στα τσιγάρα και 13,24% στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, ενώ τα μερίδιά της κινήθηκαν ανοδικά και ανήλθαν στο 18,24% (2019: 17,55%) στα τσιγάρα και 26,97% (2019: 26,13%) στον καπνό). Σε ό,τι αφορά το απασχολούμενο προσωπικό αυτό αριθμούσε στο τέλος του 2020 554 άτομα από 580 άτομα που ήταν στο τέλος του 2019.

Για την τρέχουσα χρήση η διοίκηση της Καρέλιας αναμένει πως στην εσωτερική αγορά, οι πωλήσεις και το μερίδιο, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, θα κινηθούν οριακά θετικά, τουλάχιστον κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Αυξητικά αναμένεται να κινηθούν και οι όγκοι πωλήσεων προς τις λοιπές βαλκανικές αγορές, μεταξύ αυτών και στη Βουλγαρία, ενώ μικρή αύξηση αναμένεται και στις αγορές της Β. Αφρικής.

Σχετικά με άλλες αγορές της Ε.Ε., οι χαμηλότερες πωλήσεις στις Κάτω Χώρες και λιγότερο στην Ισπανία (με αύξηση του μεριδίου της εταιρείας όμως), αναμένεται εν μέρει να αντισταθμιστούν από αυξημένους όγκους πωλήσεων στη Γαλλία, την Αυστρία και την Πορτογαλία.

Επίσης η σταδιακή χαλάρωση στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αναμένεται να αναθερμάνει τη ζήτηση από τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών, κυρίως αυτών της Ελλάδος, της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας, αν και η διοίκηση της βιομηχανίας εκτιμά πως η ζήτηση θα αργήσει να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα.

Σταθερότητα αναμένει η διοίκηση της εταιρείας στις τιμές κτήσης καπνών σε φύλλα. Αντίθετα, αυξημένα αναμένονται να είναι τα κόστη μεταφοράς, τόσο των προϊόντων προς τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και των εισαγωγών πρώτων υλών. Παράλληλα αναμένει συγκρατημένες αυξήσεις στις τιμές κτήσης των λοιπών πρώτων υλών, κυρίως αυτών των οποίων οι τιμές επηρεάζονται από περιορισμούς στην παραγωγή και στην προσφορά, αλλά και από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως η αυξημένη ζήτηση από μεγάλες αγορές όπως η κινεζική και αυτή των Η.Π.Α..

Μέσα στο 2021 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία 2019 / 904 / EU της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των συνεπειών από τη χρήση ορισμένων πλαστικών στο περιβάλλον. Λόγω των φίλτρων στα τσιγάρα, η ενσωμάτωση της οδηγίας στη νομοθεσία των κρατών μελών, η εταιρεία προχωρά σε νέο μερικό επανασχεδιασμό των πακέτων και σε αυξημένο κατακερματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, η οποία επιφέρει αύξηση κόστους παραγωγής και μείωση οικονομιών κλίμακος.

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει τέλος χαρακτηριστικά: “Δεν αναμένουμε αύξηση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, ενώ πιστεύουμε πως το καθεστώς χαμηλών επιτοκίων θα συνεχιστεί και στις Η.Π.Α. Τα πρωτόγνωρα και μη αναμενόμενα γεγονότα του 2020 επιβεβαιώνουν τη ρευστότητα των μελλοντικών προβλέψεων, τονίζουν όμως κυρίως τον κίνδυνο του να μην είσαι προετοιμασμένος για οτιδήποτε ήθελε προκύψει. Η προάσπιση των διαθεσίμων της εταιρείας και η συνεχής θωράκισή της απέναντι σε μελλοντικές δυσοίωνες εξελίξεις, αποτελούν βασική προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατ ́ επέκτασιν, οι όποιες επενδυτικές προτάσεις βρίσκονται εντός των ορίων αποδεκτού ρίσκου, θα είναι είτε περιορισμένης απόδοσης, είτε πιο μακροχρόνιου επενδυτικού ορίζοντα”.

Πηγή: Capital.gr

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn