Σταυρέλης | Δικαίωση…58% έκπτωση απο εργολάβο…!!!

0
15

ΝΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΓΑΜΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
Εγκρίθηκε ομόφωνα σήμερα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας προϋπολογισμού 468.289 € για το έτος 2019-20.
Η έκπτωση που δόθηκε ήταν της τάξης 58,19% με τελική αξία σύμβασης 195.816 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο διαγωνισμό δεν είχαν συμπεριληφθεί οι γνωστοί απαγορευτικοί ουσιαστικά όροι (ετήσιος κύκλος εργασιών τα τελευταία τρία έτη, κλπ) που έμπαιναν στους διαγωνισμούς των τελευταίων ετών, γεγονός που οδηγούσε σε εκπτώσεις 1%, όπως είχα αναφερθεί προεκλογικά και έτσι δεν υπήρχαν φραγμοί συμμετοχής.
Η επιχείρηση που μειοδότησε είναι Κορινθιακή.
Μετά από αυτή την εξέλιξη δηλώσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την ικανοποίησή μας διότι:
1.Δόθηκε ικανοποιητική έκπτωση 58,19% (όφελος 274.000 €)
2.Κερδίζει ο Δήμος , κερδίζουν οι δημότες, αφού πρόκειται για έξοδα που εντάσσονται στα ανταποδοτικά τέλη.
3.Δίνεται δουλειά σε κορινθιακή επιχείρηση.