Τέλος Μάρτη ξεκινούν τα εργοστάσια σκουπιδιών!

0
231

Σε πλήρη λειτουργία αναμένεται να τεθεί έως το τέλος του μήνα η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης, η οποία θα εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Ηπείρου, δηλαδή τις ενότητες Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Άρτας.

Πριν από δύο ημέρες ολοκληρώθηκε δοκιμαστική λειτουργία πέντε εβδομάδων του έργου, το οποίο υλοποιήθηκε με σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και είχε προϋπολογισμό που ανήλθε σε 53 εκατομμύρια ευρώ.

Η μονάδα δίνει οριστική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων Ηπείρου για τα επόμενα 25 έτη, δεδομένου πως θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 105 χιλιάδων τόνων αποβλήτων ετησίως.

Τουλάχιστον 17.000 τόνοι υλικών θα ανακυκλώνονται σε ετήσια βάση, δεδομένου πως η μονάδα θα αξιοποιεί το 60% των ανακυκλώσιμων υλικών που παραμένουν στα απορρίμματα.

Εκτός από τις 6 κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών, από την επεξεργασία των απορριμμάτων θα προκύπτει και οργανικό υλικό το οποίο θα αξιοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Η πράσινη ενέργεια που θα παράγεται θα αντιστοιχεί στην κάλυψη των ετήσιων αναγκών 3.000 οικογενειών, ενώ θα προκύπτει εξοικονόμηση 12.000 τόνων κάθε χρόνο διοξειδίου του άνθρακα.

Η παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται σε περίπου 12 MW το χρόνο και μαζί με τις πωλήσεις ανακυκλώσιμων υλικών, θα αποτελούν δύο από τις τρεις πηγές εσόδων της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Η τρίτη πηγή εσόδων, θα είναι το τέλος εισόδου που θα καταβάλλουν τα απορριμματοφόρα.

Η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Ηπείρου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία θα διαχειριστεί το έργο για τα επόμενα 25 έτη. Το έργο εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, τον οποίο υλοποιούν οι Περιφέρειες της χώρας.

Η Πελοπόννησος

Έως το τέλος Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή 3 μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και 2 σταθμών μεταφόρτωσης στην Πελοπόννησο, η οποία θεωρείται η χειρότερη περιοχή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων.

Στην Ελλάδα έχουν επιβληθεί πρόστιμα που υπερβαίνουν το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ την τελευταία τετραετία από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με την πλειονότητα των υποθέσεων να άπτονται της ελλιπούς διαχείρισης αστικών λυμάτων.

Η χώρα μας έχει καταδικαστεί αμετάκλητα από το 2014 λόγω της λειτουργίας περίπου 300 παράνομων χωματερών, με τις περισσότερες να εντοπίζονται στην Πελοπόννησο.

Οι 3 μονάδες, με τις οποίες θα αντιμετωπιστεί συνολικά το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων σε όλη την Πελοπόννησο, θα κατασκευαστούν στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας, την Οιχαλία Μεσσηνίας και τη Σκάλα Λακωνίας, ενώ θα δημιουργηθούν και δύο σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην Κορινθία και την Αργολίδα.

Εντός των τριών μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων προβλέπεται η κατασκευή και αντίστοιχων χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Όταν ολοκληρωθούν τα έργα της Πελοποννήσου το 2021, θα υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας 200 χιλιάδων τόνων απορριμμάτων το χρόνο.

Το ύψος της επένδυσης, η οποία θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ, ανέρχεται σε 161 εκατομμύρια ευρώ. Το 40% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων, δηλαδή 66 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων στην Πελοπόννησο έχει καθυστερήσει σημαντικά, δεδομένου πως θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από το 2014. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν αφορούσαν πρωτίστως στην ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων.

Η ιδιωτική εταιρεία που θα συμπράξει με το Δημόσιο για την κατασκευή των μονάδων στην Πελοπόννησο είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Όταν ολοκληρωθεί η περίοδος των 25 ετών της παραχώρησης, οι μονάδες αποβλήτων θα επιστραφούν στις περιφέρειες προκειμένου να λειτουργήσουν για μία ακόμα πενταετία. Η λειτουργία τους μετά την πάροδο τριάντα χρόνων θα καθοριστεί από τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Πηγή