Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

0
21

Ουσιαστικό και όχι εθιμοτυπικό χαρακτήρα είχε η πρώτη θεσμική συνάντηση του προεδρείου της νεοσύστατης Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η οποία συστάθηκε μόλις ένα μήνα πριν, κ. Βασίλειος Παγώνης, ο Αντιπρόεδρος κ. Παναγιώτης Μαντάς, ο Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Βερδελής και ο Ταμίας κ. Παναγιώτης Λυγερός.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη συνάντηση δόθηκε στην πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Τατούλη για την ίδρυση της πρώτης Περιφερειακής Τράπεζας στην Πελοπόννησο και την Ελλάδα, η οποία θα έχει κύριο στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως της μικρομεσαίας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της περιφερειακής οικονομίας της Πελοποννήσου.

Συζητήθηκαν επίσης τα μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος στην Πελοπόννησο, αλλά και οι προοπτικές και συγκεκριμένα βήματα για την ανάπτυξη της οικονομίας της.

Συμφωνήθηκε ακόμη η εκπροσώπηση της ομοσπονδίας στα θεσμικά όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ούτως ώστε να υπάρχει μια διαρκής, ουσιαστική και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της περιφερειακής αρχής.

Με σκοπό την εδραίωση συνθηκών αγαστής συνεργασίας συμφωνήθηκε να κατατεθεί από την Πελοποννησιακή Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ολοκληρωμένο πλάνο παρεμβάσεων το οποίο θα υποστηρίξει ενεργά η Περιφέρεια Πελοποννήσου.