ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου | Επιφυλάξεις για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

0
34

Τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά του σχεδίου νόμου που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, επισημαίνει το Παράτημα του Γεωτεχνικό Επιμελητηρίου στην Πελοπόννησο.

Όπως τονίζεται, αν και το σχέδιο νόμου επιχειρεί να διευκολύνει και να επιταχύνει την ίδρυση και τη λειτουργία νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ωστόσο περιλαμβάνει μια χρονοβόρα αδειοδότηση τριών σταδίων (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, κωδικός εκμετάλλευσης), με όλες τις πιθανές εμπλοκές που μια τέτοια μακρά διαδικασία συνεπάγεται.

«Είναι σαφές ότι η ορθότερη επιλογή θα ήταν μια διαδικασία ενός σταδίου, που θα περιλαμβάνει μόνο τη χορήγηση κωδικού εκμετάλλευσης στην κτηνοτροφική μονάδα από την αρμόδια αρχή και την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Παράλληλα, το ΓΕΩΤΕΕ διαπιστώνει πως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που επιφορτίζονται με τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, πάσχουν από σοβαρή έλλειψη προσωπικού, όπως άλλωστε όλες οι δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, εκτιμά ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή της, καθώς οι περιφέρειες δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία, πόσω μάλλον για τη μόνιμη στέγαση παραγωγικών ζώων.

Σε ό,τι αφορά τα θετικά του σχεδίου, το ΓΕΩΤΕΕ υπογραμμίζει ότι για την αδειοδότηση των νέων εγκαταστάσεων δεν είναι πια υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος, ενώ καθορίζεται με σαφήνεια το ακριβές περιεχόμενό της απαιτούμενης γεωτεχνικής μελέτης, αναδεικνύοντας τη σημασία του ρόλου του γεωτεχνικού επιστήμονα στην έναρξη και τη διατήρηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, διαχωρίζεται η διαδικασία του ελέγχου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και της διερεύνησης των καταγγελιών από τη διαδικασία της αδειοδότησης και ανατίθεται σε αρμόδια αρχή, ενώ δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ώστε να οργανώνεται καλύτερα η παρακολούθησή τους.