Κανένα πρόβλημα στη μεταβίβαση Νηρέα και Σελόντα

0
14

Κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να δημιουργήσει στη διαδικασία μεταβίβασης των Νηρέα και Σελόντα η απόφαση μετόχων της Νηρέας, που ελέγχουν το 12,2%, να ενεργούν από κοινού προκειμένου να αποφύγουν μία χαμηλή τιμή στην επικείμενη δημόσια πρόταση της Αmera, η οποία αγοράζει τις δύο ιχθυοτροφικές εταιρείες.

Όπως ανέφεραν πηγές, η τιμή της δημόσιας πρότασης θα κινηθεί σύμφωνα με τους μέσους όρους που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, ενώ επιπλέον η Amera στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, θα προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου της Νηρέας.