Δωρεάν Cosmote TV και Digea σε χωριά της Κορινθίας

0
201

Σύμφωνα με το νόμο 4563/2018 (ΦΕΚ 169/Α/20-09-2018)  του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την πλήρη κάλυψη των «λευκών» περιοχών της Χώρας με ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, δύνανται οι πολίτες οικισμών ή κοινοτήτων του Ν. Κορινθίας που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας να καταθέσουν σχετική αίτηση προκειμένου να επωφεληθούν της  διατιθέμενης από το Υπουργείο επιδότησης, που ανέρχεται στο ποσό  των 110 € ανά νοικοκυριό, προκειμένου να αποκτήσουν ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα.

Για τις περιοχές του Ν. Κορινθίας που περιλαμβάνονται στον Α’ πίνακα του ν.4563/2018 (παρατίθεται) , οι πολίτες  μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη δράση στο Δήμο που βρίσκεται η κατοικία τους ή στο οικείο ΚΕΠ.

Ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτησή του προσκομίζει επίσης, φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς του, εκκαθαριστικό σημείωμα και έναν λογαριασμό της ΔΕΗ. Στην αίτηση, εκτός από τα στοιχεία του, ο αιτών σημειώνει και τον πάροχο της επιλογής του.

Ο Δήμος καταχωρεί τα στοιχεία του πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα και με την οριστικοποίηση της αίτησης, οι πάροχοι επικοινωνούν με τους συμμετέχοντες στη δράση. Ακολουθεί η τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού (δορυφορικά πιάτα σε μεμονωμένα νοικοκυριά ή αναμεταδότες σε οικισμούς).

Για τις περιοχές του ν. Κορινθίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα Β του ν.4563/2018 (παρατίθεται), η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσκαλεί τους Δήμους στα όρια των οποίων υπάρχουν περιοχές του πίνακα Β να υποβάλουν την αίτηση ένταξης στο έργο, προκειμένου οι ως άνω περιοχές τους να ενταχθούν στο έργο.

Γραφείο Τύπου κ. Γ. Τσόγκα

Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Κορινθίας