Πόσα λεφτά παίρνει κάθε δήμος της Κορινθίας απο το “Φιλόδημος”

0
66

Μέσα σε λίγους μήνες εντάχθηκαν στον «ΦιλόΔημο» έργα π/υ 243 εκατ. ευρώ στον τομέα της αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα, 240 εκατ. ευρώ στην ύδρευση, 23 εκατ. στην αγροτική οδοποιία, 70 εκατ. για την κατασκευή παιδικών χαρών, 60 εκατ. για την προμήθεια μηχανημάτων έργου. Από 15 Ιουνίου έως σήμερα εντάσσονται δύο έργα κάθε μέρα ύψους και έως 5 εκατ. ευρώ την ημέρα. Πρόκειται για πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία δεν επιβαρύνει τους ΟΤΑ καθώς καλύπτεται πλήρως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οπως επίσημα ανακοινώθηκε απο το υπουργείο Εσωτερικών στην Κορινθία εντάχθηκαν τα εξής έργα:

Απο το πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι”

Κιάτο: 3.790.000 για ύδρευση
Νεμέα: 12.800.000 για αποχέτευση
Ξυλόκαστρο: 1.017.000 για αποχέτευση
Κιάτο: 868.000 για Αγροτική οδοποιϊα

Απο το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ”
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι
Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού
«Προμήθεια compact φορτω-εκσκαφέα με παρελκόμενα και ρυ
μουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή του Δήμου Βέλου – Βόχας»
συνολικού προϋπολογισμού 135.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βέλου – Βόχας (Ν. Κορινθίας)

«Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα
& ημιφορτηγού ανοικτού τύπου 4Χ4 για τον Δήμο Κορινθίων»
συνολικού προϋπολογισμού 235.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κορινθίων (Ν. Κορινθίας)
.

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λουτρακίου
– Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» συνολικού προϋπολογισμού 168.500,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον  Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ν. Κορινθίας).

«Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Νεμέας»
συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα
υλοποίησης τον Δήμο Νεμέας (Ν. Κορινθίας)
.

«Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου
Σικυωνίων»συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με
φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σικυωνίων (Ν. Κορινθίας)
.
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικό εξοπλισμό του Δ.
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» συνολικού προϋπολογισμού 185.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
(Ν. Κορινθίας).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυλείων χώρων  Δήμου  Βέλου Βόχας»,
συνολικού προϋπολογισμού  88.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα
υλοποίησης το Δήμο Βέλου Βόχας

«Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’βάθμιας & Β ́βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»,
συνολικού προϋπολογισμού 705.086,46 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα
υλοποίησης το Δήμο Κορινθίων (Ν. Κορινθίας)

“Δράσεις αναβάθμισης των αύλειων χώρων των σχολείων & υποστήριξης των ΑΜΕΑ, Δήμου
Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων», συνολικού προϋπολογισμού 137.640,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων

«Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου Νεμέας», συνολικού προϋπολογισμού 34.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Νεμέας

«Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου
Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης», συνολικού προϋπολογισμού 69.384,81 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΔήμουΣικυωνιών», συνολικού
προϋπολογισμού 206.108,68 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το
Δήμο Σικυωνιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IΙI
Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Βέλου – Βόχας» συνολικού προϋπολογισμού 219.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Βέλου – Βόχας.

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Κορινθίων» συνολικού προϋπολογισμού 468.581,12 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κορινθίων.

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Νεμέας» συνολικού προϋπολογισμού 206.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με
φορέα υλοποίησης το Δήμο Νεμέας

«Αναβάθμιση – Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων» συνολικού προϋπολογισμού 199.838,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» συνολικού προϋπολογισμού 204.376,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου
Σικυωνιών» συνολικού προϋπολογισμού 218.023,19 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με
φορέα υλοποίησης το Δήμο Σικυωνιών.