Πότε αρχίζουν οι απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ λυκείου

0
5

Τις ημερομηνίες διενέργειας των ενδοσχολικών γραπτών απολυτηρίων
εξετάσεων της Γ΄τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης
Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση του Κώστα Γαβρόγλου, για τους
μαθητές που θα εξεταστούν μόνο στα μαθήματα της Ομάδας Α (Νέα Ελληνικά
-Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής, Ιστορία και Βιολογία), οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από
την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018. Οι εξετάσεις
για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα έχουν ολοκληρωθεί έως
τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.

Για τους μαθητές που θα εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα, οι εξετάσεις
θα διενεργηθούν από την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 έως την Πέμπτη 7 Ιουνίου
2018. Οι εξετάσεις για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα θα
έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018.

Επισημαίνεται ότι οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής περιόδου
διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, εξαιρουμένων
των ημερών διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων (8-19 Ιουνίου), ενώ τα
αποτελέσματα θα έχουν εκδοθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου.