Με έκθεση ξεκίνησαν οι πανελλαδικές και για τα Γενικά Λύκεια

0
8
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας άρχισαν σήμερα οι Πανελλαδικές
Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Συνολικά στην «μάχη»
θα μπουν περίπου 105.000 υποψήφιοι οι οποίοι θα διεκδικήσουν μία από τις
70.726 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Χθες,
στο ίδιο μάθημα εξετάστηκαν οι υποψήφιοι από τα Επαγγελματικά Λύκεια.
Το θέμα κρίθηκε από τους εκπαιδευτικούς βατό και κατανοητό και αφορούσε
τις σχέσεις στην οικογένεια, βασισμένο σε κείμενο από βιβλίο του Γιώργου
Θεοτοκά. Εξετάστηκαν 18.000 μαθητές των ΕΠΑΛ και η αναλογία εισόδου
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνεται ως 1 στους 3 . Επίσης, για
πρώτη φορά φέτος, το 1% των υποψηφίων ΕΠΑΛ θα διεκδικήσει μία θέση στα
Πανεπιστήμια ανάλογα με τα μαθήματα που έχει επιλέξει.
Θυμίζουμε
ότι οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης
απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις,
διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα
ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.
Σε
περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο
Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον
Πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο.
Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του
και θα αποχωρεί. Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της
Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να
παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και
απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού
τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο
υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της ΛΕΕ
ότι αναλαμβάνει ο ίδιος της ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του
κινητού του.
Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το
βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό
Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών
απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό
συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων,
των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού
προσωπικού και των επιτηρητών.
Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή
επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής
βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής.
Η τυχόν απόφαση
της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου
υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που
συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και το
γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με
σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο.
Σε
περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο
υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται, και η
τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο
βαθμό μηδέν (0).
Ασθένεια υποψηφίου την ώρα εξέτασης
Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του,

η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και αν ο υποψήφιος δηλώσει με
υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό
του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά
– αν ο υποψήφιος δεν
υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό,
φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και
αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο ενημερώνοντας
για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου.
Ο υποψήφιος θα
λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη
διαδικασία (θα σας ενημερώσουμε τις προσεχείς ημέρες), οπότε το γραπτό
του μένει μόνιμα στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν απο- στέλλεται στο ΒΚ.
Σε
διαφορετική περίπτωση (αν δεν φέρει δικαιολογητικά κλπ.), το γραπτό
δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο
πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται
στις επαναληπτικές εξετάσεις.
Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων
Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) σε ανακοίνωσή της εύχεται καλή επιτυχία και καλή
πρόοδο σ’ όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα δώσουν
πανελλήνιες εξετάσεις τονίζοντας οτι: «Ο δρόμος της ζωής για όλους σας,
μαθητές και μαθήτριες, είναι μακρύς και δεν καθορίζεται από την επιτυχία
ή αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ομως με εφόδια την ανθρωπιά,
την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και τον αγώνα μπορείτε να κάνετε τα
όνειρά σας για μια καλύτερη ζωή πραγματικότητα».

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn