Α΄ΕΛΜΕ Κορινθίας: Συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργία-αποχή από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

0
50
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,  λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Ο.Λ.Μ.Ε., καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία-αποχή απο τις διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων,  αποτρέποντας  την υλοποίησή της  και συγκεκριμένα:

  • Τους συναδέλφους Διευθυντές και τις Διευθύντριες, πριν από την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και ότι δεν συμμετέχουν σε καμία αξιολογική διαδικασία.
  • Τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς – μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων να δηλώσουν, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή. Έτσι, διαπιστώνεται η αδυναμία πραγματοποίησης της ειδικής συνεδρίασης, ελλείψει απαρτίας, λόγω συμμετοχής της πλειοψηφίας ή του συνόλου των εκπαιδευτικών στη νομίμως κηρυγμένη απεργία -αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε.  από κάθε αξιολογική διαδικασία που προβλέπεται στην Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (συγκρότηση ομάδων δράσης, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.)

Η δήλωση αυτή όλων των παραπάνω θα γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη ενέργεια και αρκεί να  καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

  • Το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας θα επικοινωνεί  με τους Συλλόγους Διδασκόντων, οι οποίοι θα ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων για να υπάρχει απαρτία στο όργανο, πρέπει οι παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες. Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή θεωρούνται απόντες, με αποτέλεσμα στην έναρξη της συνεδρίασης να τίθεται θέμα απαρτίας του Συλλόγου Διδασκόντων.

  • Εάν δεν υπάρχει απαρτία (συμμετέχουν, δηλαδή, οι περισσότεροι συνάδελφοι στην απεργία-αποχή ), η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο Βιβλίο πρακτικών του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Αν ο Διευθυντής επιμείνει στην καταγραφή πρακτικού στο βιβλίο πρακτικών, παρά την έλλειψη απαρτίας, τότε οι συνάδελφοι υποβάλλουν εκ νέου τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία- αποχή, ζητούν την καταχώρησή της και αποχωρούν από την διαδικασία.
  • Εάν υπάρχει απαρτία, οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσης, ως άποψή τους, στο βιβλίο πρακτικών, ώστε να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία-αποχή και να μην υποχρεωθούν στη συμμετοχή τους στην αξιολογική διαδικασία (συγκρότηση ομάδων εργασίας, συνεδρίαση για τη σύνταξη έκθεσης «Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης», κλπ.).

Συνάδελφοι,

ο αγώνας για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, άρχισε, κλιμακώνεται και θα είναι νικηφόρος.

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. θα αποφασίζει  όλες τις απαιτούμενες δράσεις, θα ενημερώνει άμεσα τους εκπαιδευτικούς και θα τους δίνει νομικά κατοχυρωμένες κατευθύνσεις, ώστε να μην υλοποιηθούν τα σχέδια της Κυβέρνησης.

       Τη μάχη θα τη δώσουμε οργανωμένα, συλλογικά, μαζικά και μαχητικά.

                   Συμμετέχουμε  όλες και όλοι στην απεργία-αποχή.

 

 

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn