Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων καλεί τους Δημότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα”Είμαστε οικογένεια-covid-19″

0
24

Ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων καλεί τους Δημότες ή μόνιμους κάτοικους του Δήμου που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και επιθυμούν να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων της Ενίσχυσης Τροφίμων του προγράμματος  “Είμαστε οικογένεια-covid-19”,  να καταθέσουν το αργότερο ως 13-11-2020  στο πρωτόκολλο του Δήμου αιτήσεις με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδειας παραμονής

-Ε 1 και Εκκαθαριστικό του έτους 2019.

-Ε 9 του έτους 2019 όλων των μελών με Α.Φ.Μ.

-Βεβαίωση ανεργίας μετά την 1/3/2020 του ίδιου/ας ,της/ου συζύγου

 ή αναστολή σύμβασης εργασίας

 ή  αποδεικτικό δικαιούχων  επιδόματος ειδικού σκοπού

 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Παπαθανασίου Αθανάσιος