Η κυβέρνηση…”βουτά” τα 28 εκ. του δήμου Κορινθίων…!

0
3
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Ολοι οι φορείς γενικής κυβέρνησης (ΟΤΑ, Αρχές κλπ) υποχρεούνται να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ με απόφαση Χουλιαράκη
Εντολή στους κρατικούς φορείς να διαθέσουν στην κυβέρνηση και την τελευταία ικμάδα ρευστότητος που τυχόν τους έχει απομείνει, δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Καθώς η χώρα παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένη από τις αγορές, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Γιώργος Χουλιαράκης υπέγραψε την απόφαση με την οποία θα η κυβέρνηση θα «σαρώσει» κάθε ευρώ από την ρευστότητα των κρατικών φορέων.

Η απόφαση προβλέπει «καρατόμηση» των διοικήσεων που δεν συμμορφώνονται. Στον αντίποδα, νομοθετώντας την «υποχρεωτική κατάθεση διαθεσίμων» των οργανισμών του δημοσίου στην ΤτΕ, το υπουργείο Οικονομικών προφυλάσσει τις διοικήσεις από ευθύνες για ενδεχόμενη «απιστία».

Η εντολή είναι σαφής: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας», προκειμένου να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας, κρατώντας σε τραπεζικούς λογαριασμούς μόνο όσα τους είναι απολύτως αναγκαία για τις τρέχουσες συναλλαγές τους.

Ποιες είναι οι …τρέχουσες ανάγκες; Οι φορείς θα κινούνται με ορίζοντα δεκαπενθημέρου! Με βάση την απόφαση, το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός Τράπεζας της Ελλάδας, υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Το δεκαπενθήμερο νοείται σε ημερολογιακούς όρους.

Σε περίπτωση που από τα στοιχεία του Φορέα προκύπτει συστηματική υπέρβαση του μέγιστου ορίου ρευστότητας, ενημερώνεται σχετικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον συγκεκριμένο Φορέα. Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών θα καθορίζει το ίδιο ένα χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο θα αποστέλλεται στον Φορέα, προκειμένου να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Φορέα με το αρχικό ή το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα μεταφοράς πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων, το ΓΛΚ θα επιβάλλει κυρώσεις, οι οποίες είναι:

1. καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα, των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών

2. μείωση του ύψους της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

Από 1ης Μαρτίου και εφεξής, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού α καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αιτήματα για τη καταβολή επιχορηγήσεων σε άλλες τράπεζες ή άλλους λογαριασμούς των Φορέων δεν θα γίνονται δεκτά.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn