Πότε θα ανοίγουν οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα

0
17

Οδηγίες για την τέλεση των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας εν μέσω κορωνοϊού έδωσε η Ιερά Σύνοδος μέσω εγκύκλιου. Συγκεκριμένα, τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι ακολουθίες θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και οι πόρτες των εκκλησιών θα ανοίγουν «τουλάχιστον δύο ώρες» μετά το πέρας των ακολουθιών.

Βάσει των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό, οι λειτουργίες θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών αλλά, οι πόρτες θα ανοίγουν τουλάχιστον δύο ώρες μετά το πέρας των πρωινών ακολουθιών, από τις 11π.μ. έως τη 1μ.μ. Ωστόσο, τη Μεγάλη Παρασκευή το άνοιγμα των θυρών θα γίνει από την 1μ.μ, έως τις 5μ.μ., καθώς οι ιερές ακολουθίες θα τελειώσουν αργότερα.

«Aἱ θύραι θά ἀνοίγωνται τοὐλάχιστον δύο ὥρας μετά τό πέρας τῶν κατά τήν πρωίαν ἑκάστης ἡμέρας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ἤτοι ἀπό τῆς 11ης πρωϊνῆς ὥρας ἕως τήν 1ην μ.μ., πλήν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ὅτε, καί ἐξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι αὐτῆς περατοῦνται ἀργότερον, τό ἄνοιγμα τῶν θυρῶν γενήσεται ἀπό τῆς 1ης μ.μ. ὥρας ἕως τήν 5ην μ.μ.».