Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΛΤΑ Courier ο Παπαγεωργίου

0
167

Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
αποφάσισε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Η οργανωτική προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς
και η αύξηση των πιθανοτήτων για επιτυχία,
στηρίζεται στις σωστές δομές που δίνουν προοπτική στους αξιόλογους συνεργάτες
και αναδεικνύουν την αξιοπιστία και τον επαγγελματισμό τους με αξιοκρατικά κριτήρια
για την τοποθέτηση του οποιουδήποτε εργαζόμενου μέσα στο οργανόγραμμα.

Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου μετά από την αποφοίτησή του
από την Νομική Σχολή των Αθηνών απέκτησε και με «Λίαν Καλώς»
δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών,
έναν από τη Νομική Σχολή Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο
και έναν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές». 
Ξεκίνησε τη δικηγορία από το 2005 και
σήμερα είναι ενεργός δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Θεοφάνης Αναγνωστόπουλος του Αθανασίου, Πρόεδρος ΔΣ
  • Παπαγεωργίου Δημήτριος του Φωτίου, Αντιπρόεδρος ΔΣ
  • Μάριος-Ερρίκος Τζαβάρας του Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Γεώργιος Κωνσταντόπουλος του Παναγιώτη, μέλος
  • Μπαλούρδος Βασίλειος του Νικολάου, μέλος
  • Πανταζόπουλος Στέφανος του Γιαννούλη, μέλος
  • Βασιλική Ανδρέου του Ευαγγέλου, μέλος

Πηγή