Γονείς Ζευγολατιού: Να γίνει κάθετη διασπορά στους μαθητές Ρομά!

0
282

Κάθετη διασπορά των μαθητών Ρομά σε όλα τα Σχολεία του Δήμου Βέλου-Βόχας ζητούν οι γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Οι γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους και την έντονη αγωνία τους για τα όλο και αυξανόμενα προβλήματα του Σχολείου τους. Προβλήματα τα οποία εκπορεύονται αφενός από το μεγάλο αριθμό μαθητών  αφού το σχολείο φιλοξενεί πάνω από 300 παιδιά, όσο και στο γεγονός ότι το 1/3 των μαθητών ανήκει στην ευάλωτη και ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των Ρομά.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29-11-2019 το απόγευμα, στο χώρο του Σχολείου, διαμορφώθηκε κείμενο το οποίο συγκέντρωσε υπερδιπλάσιο αριθμό υπογραφών από τον απαιτούμενο ώστε να εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου. Το αίτημα συνοψίζεται στην κάθετη διασπορά των Ρομά μαθητών σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία του δήμου Βέλου-Βόχας. Οι γονείς στην αίτησή τους σημειώνουν ότι η κάθετη διασπορά ως μοντέλο έχει εφαρμοσθεί ήδη με επιτυχία στο Δήμο Κορινθίων, δίνοντας οριστική λύση στο αντίστοιχο πρόβλημα του σχολείου των Εξαμιλίων. Επίσης τονίζουν ότι η υλοποίηση της πρότασής τους θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση στην μαθητική κοινότητα και ευρύτερα της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας μαθητών Ρομά.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στο αίτημα των γονέων και καλεί τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας να εφαρμόσει τον κανονισμό και να κάνει δεκτό το αίτημα των γονέων για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο.

 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η – Α Ι Τ Η Σ Η Του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου και 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

που εδρεύει στο Ζευγολατιό Κορινθίας και εκπροσωπείται νόμιμα. ΘΕΜΑ: Προβλήματα στο 1ο Δημοτικό σχολείο Ζευγολατιού λόγω αυξημένου αριθμού μαθητών.

Π Ρ Ο Σ 1/ Τον κ. Δήμαρχο Βέλου –Βόχας

2/Τον κ. Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

3/ Τους Δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Βέλου –Βόχας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ Στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Ν. Κορινθίας.

Με την παρούσα επιστολή, ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου και 2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θέλει να ενημερώσει κάθε διοικητική αρχή και να εκφράσει την έντονη ανησυχία και αγωνία του για τα προβλήματα του 1ου Δημοτικού Σχολειού Ζευγολατιού.

Το σχολείο μας, είναι το πολυπληθέστερο σχολείο του Ν. Κορινθίας και του Δήμου Βέλου –Βόχας, με εγγεγραμμένους μαθητές που ξεπερνούν τους τριακόσιους(300). [2] Το γεγονός του υπερπληθυσμού των μαθητών και της έλλειψης κτιριακών υποδομών έχει οδηγήσει τη διοίκηση στη στέγαση των μαθητών και την διδασκαλία τους σε μία όμορη μισθωμένη αίθουσα η οποία έχει διαμορφωθεί σε αίθουσα διδασκαλίας καθώς και στην διδασκαλία σε μία προκάτ αίθουσα τύπου container.

Eπιπλέον το σχολείο μας στερείται αίθουσας εκδηλώσεων, αφού η υπάρχουσα αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας, έχει διαμορφωθεί σε αίθουσα διδασκαλίας. Από τον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου μας το 1/3 (100) και πλέον των μαθητών ανήκουν στην ευάλωτη ομάδα των ρομά, μια κοινωνικοπολιτιστική ομάδα που χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες, με δικό της αξιακό σύστημα , διαφορετική γλώσσα, συγκεκριμένη χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση στην κοινωνική πυραμίδα και συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς, που συνεπεία των ανωτέρω, πολλές φορές υφίσταται διακρίσεις εις βάρος της και χρήζει προστασίας από την πολιτεία.

Ταυτόχρονα στο Ζευγολατιό λειτουργεί και το 20 Δημοτικό σχολείο στην περιοχή του καταυλισμού των ρομά, το οποίο λειτουργεί αποκλειστικά σε αίθουσες προκάτ τύπου container και το οποίο στο προσεχές μέλλον (σε 1-2 χρόνια) θα κλείσει αφού η λειτουργία του στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει σε μία μετακίνηση μαθητών προς το 1ο δημοτικό σχολείο Ζευγολατιού, μετακίνηση που ήδη έχει ξεκινήσει με συνεχώς αυξανόμενο τον πληθυσμό των μαθητών ρομικής προέλευσης , μια μετακίνηση που η κτιριακή υποδομή και οι εγκαταστάσεις του σχολείου μας δεν μπορεί να υποδεχτεί και να εξυπηρετήσει. Ταυτόχρονα παρατηρούνται δυσλειτουργίες του σχολείου μας, ιδιαίτερα στο γνωστικό αντικείμενο των πρώτων τάξεων του [3] δημοτικού όπου παρουσιάζονται μαθησιακές δυσκολίες από την αναγκαστική εκπαίδευση δύο ταχυτήτων, αφού – παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του διδακτικού προσωπικού – το γνωστικό επίπεδο των μαθητών διαφοροποιείται με την συμμετοχή μαθητών που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κυρίως λόγω αναλφαβητισμού και έλλειψη μαθησιακής υποδομής στην προσχολική ηλικία.

Οι συνθήκες διαβίωσης μεγάλου αριθμού μαθητών είναι εξαιρετικά δύσκολες, καθώς ζουν ακόμη και σε παράγκες. Οι γονείς των περισσότερων παιδιών είναι αναλφάβητοι και δεν μπορούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια εκπαίδευσής τους. Πολλά παιδιά μάλιστα, αναγκάζονται να εργαστούν, προκειμένου να ενισχύσουν το οικογενειακό εισόδημα. Κατά συνέπεια, η φοίτησή τους στο σχολείο είναι ελλιπής, ενώ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας να φοιτούν σε μικρότερες τάξεις.

Ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός του σχολείου μας οδηγεί σε σύσταση συγκεκριμένων «ομάδων» οι οποίες πολλές φορές έχουν ε βίαιη συμπεριφορά μεταξύ τους, εκφραζόμενη είτε με ένταση και φωνασκίες είτε με χειροδικίες, προκαλώντας στις περισσότερες περιπτώσεις μικρές σωματικές βλάβες σε μαθητές .

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές για την κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο μας και να προστατεύσουμε την ευάλωτη ομάδα των μαθητών ρομικής προέλευσης προσπαθώντας για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο μαθητικό περιβάλλον του σχολείου , θεωρώντας ότι η ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί και το κλειδί για την ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, η πρότασή μας προς κάθε αρμόδια αρχή για την οριστική επίλυση του θέματος, τόσο προς την δημοτική αρχή του δήμου Βέλου – Βόχας όσο και προς την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας [4] Εκπαίδευσης Κορινθίας αλλά και προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, είναι η διοίκηση να εφαρμόσει την κάθετη διασπορά των μαθητών με την μετακίνηση αυτών αναλογικά με τον μαθητικό πληθυσμό σε όλα τα σχολεία του δήμου μας. Το μοντέλο αυτό διασποράς των μαθητών ρομικής προέλευσης έχει ήδη εφαρμοσθεί και εφαρμόζεται με επιτυχία στο Δήμο Κορινθίων, αντιμετωπίζοντας και δίνοντας οριστική λύση στο αντίστοιχο πρόβλημα του σχολείου των Εξαμιλίων, με την σύμφωνη γνώμη της δημοτικής αρχής και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Η πρότασή μας αυτή, αποτελεί την μοναδική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 1Ο Δημοτικό σχολείο Ζευγολατιού, θα προλάβει τη συνεχώς αυξανόμενη μετακίνηση μαθητών – ιδίως με το επικείμενο κλείσιμο του 2ΟΥ δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού – και θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση στην μαθητική κοινότητα της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας μαθητών που χρήζει προστασίας για την ολοκλήρωση τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της.

Για τους λόγους αυτούς , αιτούμαστε από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες απευθύνεται η παρούσα επιστολή μας, την άμεση αποδοχή και εφαρμογή της πρότασης μας για την διασπορά των μαθητών – σύμφωνα με το μοντέλο που εφαρμόζεται με επιτυχία τόσο στο Δήμο Κορινθίων όσο και στο Δήμο Μεγαρέων – ως την μοναδική λύση για την ενταξη τους στη σχολική κοινότητα,την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και στην έναρξη επίλυσης ενος σοβαρού για την περιοχή μας κοινωνικού προβλήματος.

Ζευγολατιό Κορινθίας, 26-11-2019

Μετά τιμής [5]

Η πρόεδρος του Δ.Σ. Ελευθερία Παπαλέκα