Σταυρέλης | Η δέσμευση μας για την Μαρίνα Κόρφου

0
247

Αποτελεί δέσμευσή μας η τουριστική ανάπτυξη του γραφικού παραθαλάσσιου Κόρφου.
Μία από τις προγραμματικές δεσμεύσεις μας είναι η κατασκευή και λειτουργία Μαρίνας τουριστικών σκαφών.
Για το σκοπό αυτό θα προβούμε στις εξής ενέργειες:
-Εκπόνηση μελέτης για τον χώρο που θα τοποθετηθούν οι πλωτές εξέδρες και για τον αριθμό των σκαφών που θα εξυπηρετεί, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του χωριού, τις δυνατότητες εξυπηρέτησης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής.
-Κατασκευή της Μαρίνας από το Δήμο Κορινθίων , με πλήρη λειτουργική επάρκεια και εξυπηρέτηση των σκαφών (νερό, ρεύμα, καύσιμα, κλπ).-Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 400.000 €-Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής το έργο θα λειτουργήσει είτε με αυτεπιστασία από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων είτε με ανάθεση σε ιδιώτη επαγγελματία, με το ανάλογο μίσθωμα στο Δήμο.

(ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)

Ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή εκπόνησης πλήρους τεχνικοοικονομικής μελέτης (6 μήνες).
Λήψη των αναγκαίων αδειών από το Υπουργείο Ναυτιλίας, Οικονομικών , κλπ (6 μήνες)
Δημοπράτηση κατασκευής του έργου (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης όρων, κατακύρωσης αποτελέσματος, κλπ) (6 μήνες)
Συμβασιοποίηση του έργου (Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμβαση) (3 μήνες)
Κατασκευή του έργου (6 μήνες)
Παράδοση σε χρήση της Μαρίνας (2,5 έτη από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής)