Προγραμματικές παντού μέχρι και για στέγαστρο για μανουάλια

0
34

Τα… δίνουν όλα και με κάθε τρόπο για να… παρουσιάσουν έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές και ταινίες με… προεκλογικό περιεχόμενο.

Μόνο και μόνο η εικόνα της επικείμενης συνεδρίασης του ΠΕ.ΣΥ. είναι ικανή για να καταδείξει τις στοχεύσεις που προσεγγίζουν την ψηφοθηρική αναφορά.

Αρχικά, το ατελείωτο «πάρτυ» με τις προγραμματικές συμβάσεις. Για παράδειγμα συναντά κανείς προγραμματική σύμβαση για την προμήθεια σωλήνα (!!!), προγραμματική σύμβαση για ασφαλτόστρωση σε δρόμο που οδηγεί σε Μοναστήρι, και φυσικά, προγραμματική σύμβαση για στέγαστρο για μανουάλια!!!

Το ρόλο της έρχεται να παίξει και η Πελοπόννησος Α.Ε. όπου από εκεί περνούν τα μεγάλα ποσά καθώς τώρα (!!!) η πολιτική ευαισθησία έφθασε και στο θυμηθούν και το ρόλο του Κοινωνικού Συμβούλου, ρόλος που θα τρέξει μέσω της Αναπτυξιακής με προσωπικό να δεσμεύεται για τους επόμενους 10 μήνες να παρέχει υποστήριξη στην συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, υποστήριξη στην πραγματοποίηση επισκέψεων από εξειδικευμένο προσωπικό, υποστήριξη στην υπόδειξη συγκεκριμένων λύσεων κ.ά.

Ενώ επειδή έχουμε «χορτάσει» από «Μυθική Πελοπόννησο» θα δούμε κάτι άλλο – πάλι μέσω της Αναπτυξιακής – με προγραμματική σύμβαση να τρέξουν «Συνδυασμένες Ενέργειες και Συνέργειες για την Ανάπτυξη Δράσεων θεματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο», τώρα προβολή πριν από τις εκλογές για Συνδυασμένες Ενέργειες και Συνέργειες!!!

Και, στην Πελοπόννησο που η καινοτομία είναι άγνωστη λέξη και είμαστε στο… τέλος στους δείκτες αξιοποίησης του τομέα αυτού, η απερχόμενη αρχή θυμήθηκε να συγκροτήσει τώρα (!!!) Επιτροπή για την υποβολή καταλόγου υποψηφίων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας στην Πελοπόννησο.

Και βέβαια, δεν θα μπορούσε να λείψει το σκηνικό με το «νέο» προσωπικό που περνάει από παντού με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Και όταν μιλάμε για έργο, αναφερόμαστε στο ENERNETMOB – και τι είναι αυτό; – κάτι που αναφέρεται σε Μεσογειακά διαπεριφερειακά δίκτυα ηλεκτροκινητικότητας για συστήματα διατροπικών και υπεραστικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δεν πειστήκατε;

Υπάρχει και η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου Inherit του Ευρωπαϊκού Προγράμματος διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας.

Ούτε και τώρα;

Πηγή