Οι 403 θέσεις εργασίας στα Καταστήματα Κράτησης

0
35

Με απόφαση του Γεν. Γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας κι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευτύχιου Φυτράκη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αποφασίζεται η κατανομή 5.864 συνολικά θέσεων κλάδων και ειδικοτήτων των Καταστημάτων Κράτησης σε όλη τη χώρα.

Η απόφαση ελήφθη, λαμβάνοντας υπόψιν μεταξύ άλλων αποφάσεις που αφορούσαν μετατάξεις προσωπικού.

Η κατανομή τακτικών θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., στα Καταστήματα Κράτησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται ως εξής:

Στο κατάστημα της Κορίνθου 61 θέσεις, του Ναυπλίου 162 θέσεις, της Τρίπολης 94 θέσεις και της Τίρυνθας 86 θέσεις.