Όλες οι απαντήσεις για τα δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

0
6
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Στόχος της είναι η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά

Σε ένα «πακέτο» συχνών ερωτημάτων για τις δύο εργαλειοθήκες του ΕΣΠΑ (ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας), συνολικού ύψους 460 εκατ. ευρώ, απαντάει το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι δράσεις απευθύνονται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα για τα προγράμματα, η «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο «Ε.Τ.» (22/9) έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ανοίξει σήμερα για υποβολή αιτήσεων, παραμένοντας «ενεργή» μέχρι την εξάντλησή του.

Στόχος της είναι η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, παρέχεται επιδότηση από 50% έως 65% για επενδυτικά σχέδια, ύψους 20.000-200.000 ευρώ. Το ακριβές ποσοστό καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Η δε «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο – εστίαση – εκπαίδευση», ύψους 60 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις 27.2.2019, παραμένοντας ανοικτή έως τις 9.5.2019. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση έως 50% για επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 μέχρι 150.000 ευρώ.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενίσχυση, επίσης, υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι αιτήσεις, για καθένα από τα παραπάνω προγράμματα, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, συνοδευόμενες από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr/mis).

Οι απαντήσεις του υπουργείου, ανά πρόγραμμα, σε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις που έχουν τεθεί γι’ αυτά:
«Eργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων»

Εταιρία λειτουργούσε από το 2011 ως ατομική και το 2017 μετατράπηκε σε ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία). Η απορρόφηση Ατομικής Επιχείρησης από Ε.Ε./ΙΚΕ κ.λπ. θεωρείται συνέχεια της παλαιάς και μπορεί να υποβάλει αίτηση ή θεωρείται νέα επιχείρηση και αποκλείεται; Σημειώνεται ότι η ενέργεια αποτυπώνεται στο καταστατικό της νέας εταιρίας.

Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρίας στην οποία εισφέρεται η περιουσία μιας ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η εταιρία αυτή (η ΙΚΕ στο παράδειγμα) θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της και όχι προγενέστερα. Συνοψίζοντας για τον ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, διότι η νέα εταιρία δεν έχει τρεις τουλάχιστον πλήρεις κλεισμένες χρήσεις.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn