Σελόντα | Ο Α. Σκορδάς νέος Διευθύνων Σύμβουλος

0
2

Ο Μ. Παναγής θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μέχρι την 31.01.2019 και από 01.02.2019 θα παραμείνει στο Δ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος.

Η Σελόντα ΣΕΛΟ -1,52% ενημέρωσε πως ο κ. Μιχάλης Παναγής θα παρέχει τις υπηρεσίες του ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μέχρι την 31.01.2019 και από 01.02.2019 θα παραμείνει στο Δ.Σ. ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ως εκ τούτου, το Δ.Σ. της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του στις 20.12.2018 αποφάσισε όπως, από την 01.01.2019, ορίσει ως Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Αθανάσιο Σκορδά, ο οποίος θα αναλάβει και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας από την 01.02.2019.

Το Δ.Σ. θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό όπως προβλέπεται.