Συνεχίζεται η κόντρα Κασίμη – ΣΕΑΜ

0
19

Αιχμές για τη σκοπιμότητα αλλά και το περιεχόμενο της πρόσφατης ανακοίνωσης του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) σχετικά με την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης αφήνει ο Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο κ. Κασίμης, «τα ‘συμπεράσματα’ του ΣΕΑΜ δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και προκαλούν εύλογα ερωτήματα, όταν μάλιστα στη μέχρι σήμερα συνεργασία μας ο προγραμματισμός και οι δεσμεύσεις της Γενικής Γραμματείας έχουν τηρηθεί στο ακέραιο αναφορικά τόσο με τους χρόνους ενεργοποίησης του μέτρου, θεσμικής προετοιμασίας και προκήρυξής του, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αλλά και ως προς την καταβολή κάθε προσπάθειας αξιοποίησης της δυνατότητας εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτους μέσα από την σχετική τροποποίηση τόσο του ΠΑΑ όσο και του θεσμικού πλαισίου του μέτρου. Οι δυσκολίες υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής, δεν βαρύνουν την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και αυτό είναι πλέον γνωστό».

Αναλυτικά η απάντηση του Γενικού Γραμμτέα έχει ως εξής:

«Έκπληξη αλλά και προβληματισμό ως προς τον χρόνο και την σκοπιμότητά της, δημιουργεί η ανακοίνωση του Συνδέσμου Εισαγωγέωντ Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) σχετικά με την πρόσφατη συνάντηση που είχαμε στις 10/10 με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του μέτρου 4.1 “Σχέδια Βελτίωσης” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020).

Και αυτό γιατί τα όσα σε αυτήν αναφέρονται ως «άκρως απογοητευτικά συμπεράσματα» του ΣΕΑΜ, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και κυρίως την ουσία της συγκεκριμένης συνάντησης, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται ως θέσεις του Υπουργείου, εκτιμήσεις και φόβοι που διατυπώθηκαν από τον ίδιο τον ΣΕΑΜ, και που δεν μας βρίσκουν σύμφωνους βεβαίως.

Τα «συμπεράσματα» του ΣΕΑΜ δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις και προκαλούν εύλογα ερωτήματα, όταν μάλιστα στη μέχρι σήμερα συνεργασία μας ο προγραμματισμός και οι δεσμεύσεις της Γενικής Γραμματείας έχουν τηρηθεί στο ακέραιο αναφορικά τόσο με τους χρόνους ενεργοποίησης του μέτρου, θεσμικής προετοιμασίας και προκήρυξής του, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αλλά και ως προς την καταβολή κάθε προσπάθειας αξιοποίησης της δυνατότητας εκχώρησης της ενίσχυσης σε τρίτους μέσα από την σχετική τροποποίηση τόσο του ΠΑΑ όσο και του θεσμικού πλαισίου του μέτρου. Οι δυσκολίες υλοποίησης της πρωτοβουλίας αυτής, δεν βαρύνουν την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και αυτό είναι πλέον γνωστό.

Επιπλέον, σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης στα «Σχέδια Βελτίωσης» που υποβλήθηκαν, στη συνάντηση εκφράστηκε ξεκάθαρα η πολιτική μας βούληση για την κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωσή της σε σχέση μάλιστα με τους χρόνους που απαιτούνταν στο παρελθόν. Η αισιοδοξία αυτή, όπως αναφέρθηκε, είναι βάσιμη και στηρίζεται αφενός στην υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος και αφετέρου στο γεγονός ότι το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες και συνεπώς οι χρόνοι ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αφορούν κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά και αποτελούν συνάρτηση του όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σε κάθε μία. Επισημάνθηκε επίσης ότι για τους λόγους αυτούς η έκδοση των αποτελεσμάτων θα είναι σταδιακή και θα ξεκινήσει τους αμέσως επόμενους μήνες για Περιφέρειες με μικρότερο όγκο αιτήσεων. Τονίστηκε μάλιστα ότι η Γενική Γραμματεία έχει εγκαίρως μεριμνήσει για την διάθεση τεχνικής βοήθειας σε όλες τις Περιφέρειες ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η διαδικασία.

Προφανώς, όπως απορρέει από την ανακοίνωση του ΣΕΑΜ, όλα τα παραπάνω δεν συνιστούν λόγο αισιοδοξίας αλλά απαισιοδοξίας ως προς την πρόοδο που έχει συντελεστεί, τις προσπάθειες που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αλλά και τις ενέργειες που μεθοδικά έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται.

Εύλογα απορεί κανείς, λοιπόν, γιατί ο ΣΕΑΜ επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να προκαλέσει ένα αρνητικό κλίμα και γιατί επιχειρεί την απαξίωση της προσπάθειας που καταβάλλεται, όχι μόνο από το Υπουργείο και τη Γενική Γραμματεία ειδικότερα, αλλά από όλους τους θεσμικούς και παραγωγικούς συντελεστές – Περιφέρειες, Υπηρεσίες, Επιστημονικούς Φορείς και κυρίως τους Αγρότες – που εμπλέκονται σε ένα τόσο δυναμικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα όπως τα «Σχέδια Βελτίωσης».

Όπως και να ‘χει, ένα είναι βέβαιον, οι φορείς του αγροτικού χώρου και μνήμη έχουν και γνωρίζουν να εκτιμούν την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των «Σχεδίων Βελτίωσης» αλλά και των υπολοίπων μέτρων του ΠΑΑ».