Το εντυπωσιακό ποσοστό των Ελλήνων που ανακυκλώνει

0
12

«Οι πολίτες στηρίζουν την ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς σε ποσοστό
97% την θεωρούν σημαντική προτεραιότητα. Το 92% δηλώνει πως
πραγματοποιείται ανακύκλωση στο νοικοκυριό του».

Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από έρευνα ευρείας κλίμακας για την
ανακύκλωση συσκευασιών, που διενήργησε πρόσφατα η εταιρεία ALCO, για
λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε
δείγμα 1.000 πολιτών (50% άνδρες, 50% γυναίκες, ηλικίας 25-65 ετών) σε
ολόκληρη τη χώρα, όπου λειτουργεί ανακύκλωση συσκευασιών–μπλε κάδος. Στη
συγκεκριμένη έρευνα, εκτός από τους πολίτες, διερευνήθηκε και η άποψη
που έχουν τόσο οι συνεργαζόμενοι δήμοι, όσο και οι συμβεβλημένες με το
σύστημα της ΕΕΑΑ επιχειρήσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τόσο για την
προοπτική της ανακύκλωσης συσκευασιών, όσο και για τη λειτουργία του
συστήματος του Μπλε Κάδου στη χώρα. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι
πολίτες θεωρούν την ανακύκλωση κομμάτι της καθημερινότητάς τους, καθώς
τα δηλούμενα ποσοστά ανακύκλωσης συσκευασιών είναι σχεδόν καθολικά (σε
ποσοστό που ανέρχεται στο 92%). Μάλιστα, στα άτομα ηλικίας 25-44 ετών,
το ποσοστό ανεβαίνει στο 96%.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξίσου εντυπωσιακή
καταγράφεται στην έρευνα της ALCO η αναγνώριση και αποδοχή του Μπλε
Κάδου: «Το 94% γνωρίζει πως η ανακύκλωση συσκευασιών γίνεται στο Μπλε
Κάδο, ενώ το 79% δηλώνει πως έχει Μπλε Κάδο το πολύ στα 100 μέτρα από το
σπίτι του».

Η έρευνα της ALCO κατέδειξε, επίσης, την υψηλή συχνότητα χρήσης του
Μπλε Κάδου σε όσους ανακυκλώνουν (95% τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
και 69% τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα), ενώ ως πρόβλημα εντοπίζεται
η ύπαρξη κοινών σκουπιδιών στους Μπλε Κάδους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, όσοι δηλώνουν πως δεν ανακυκλώνουν τις
συσκευασίες τους (αποτελούν μόνο το 8% του δείγματος) επικαλούνται στην
πλειονότητά τους χρηστικούς/πρακτικούς λόγους (π.χ. θεωρούν ότι δεν
υπάρχει Μπλε Κάδος κοντά στο σπίτι τους) και οι μισοί εξ αυτών δηλώνουν
ότι θα αρχίσουν να ανακυκλώνουν, εφόσον λυθούν τα χρηστικά/πρακτικά
ζητήματα, που τους προκαλούν δυσχέρειες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι πολίτες έχουν
πειστεί για την αξία της ανακύκλωσης συσκευασιών και πως σε μεγάλο
ποσοστό η ανακύκλωση έχει γίνει γι’ αυτούς τρόπος ζωής. Μάλιστα,
συγκριτικά με ανάλογη έρευνα που διενήργησε η ίδια εταιρεία το 2014, για
λογαριασμό της ΕΕΑΑ, οι διαφορές είναι σε θετική κατεύθυνση για την
ανακύκλωση. Τα σημεία στα οποία οι ερωτώμενοι θα ήθελαν βελτίωση, είναι ο
αριθμός των ενεργών Μπλε Κάδων, καθώς και η ένταση στην επικοινωνιακή
προσπάθεια.