Ενισχυµένο το νέο Leader στην Ανατολική Πελοπόννησο

0
22

Ακόµα πιο ψηλά θα ανέβει η χρηµατοδότηση δηµόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων από το νέο LEADER, αφού η Αναπτυξιακή Πάρνωνα κατάφερε να
εξασφαλίσει, αυτήν τη φορά, το ποσό των 11.700.000 ευρώ, από τη δηµόσια
δαπάνη που θα διατεθεί στους ενδιαφερόµενους. Ανάµεσα στους
συµµετέχοντες στη χρηµατοδότηση είναι το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας. Το
πρόγραµµα αναµένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του έτους.
Στο ποσό
των 10.607.000 ευρώ είχε φτάσει η χρηµατοδότηση από το Δηµόσιο στο
Leader 4ης ΠΠ του ΠΑΑ(2017-2013) για την Ανατολική Πελοπόννησο. Το ποσόν
αυτό δεσµεύτηκε, µε αποτέλεσµα για τα 127 έργα που εντάχθηκαν, αλλά δεν
ολοκληρώθηκαν, να υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρωθούν µέχρι τον
Αύγουστο του 2018, χωρίς να χαθούν τα χρήµατα. Συνολικά, εντάχθηκαν 85
έργα, εκ των οποίων τα 29 αφορούσαν δράσεις δήµων των νοµών Αρκαδίας,
Λακωνίας και Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισµού 2.073.254 ευρώ. Η
κατανοµή της δηµόσιας δαπάνης ανά νοµό είχε ως εξής: Στην Αργολίδα, το
ποσό ήταν το µικρότερο και έφτασε τα 491.000 ευρώ περίπου, ενώ στη
γειτονική Αρκαδία το ποσό της δηµόσιας δαπάνης έφτασε τα 1.669.584
ευρώ.
Ο µεγάλος κερδισµένος του προγράµµατος, όµως, είναι η
Λακωνία, αφού µόνο από τη δηµόσια δαπάνη κέρδισε 2.906.232 ευρώ. Οι
επενδύσεις που έγιναν µέσω του Leader στην Οινοποιητική Μονεµβασιάς, που
βρίσκεται στη Λακωνία, όπως και ο γνωστός συνεταιρισµός της ΚΑΣΕΛ,
καθώς και το επισκέψιµο αγρόκτηµα ΕΥΜΕΛΙΑ, µαζί µε το Τυροκοµείο
Σταυρόπουλος στην Αργολίδα, αλλά και το αναρριχητικό πάρκο του
Λεωνιδίου, είναι µερικές από τις περιπτώσεις που µπορούν να αποδείξουν
τις ευεργετικές επιπτώσεις του προγράµµατος.
Αξίζει να σηµειωθεί,
όπως µας επεσήµανε ο Παναγιώτης Γεροστάθης από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα,
πως, παρόλο που δεσµεύτηκε όλο το ποσό της δηµόσιας δαπάνης της ΟΤΔ
Πάρνωνα (10.607.000 ευρώ), απορροφήθηκαν, τελικά, τα 6.582.611,73 ευρώ
κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013, ενώ το υπόλοιπο ποσό και τα
έργα που δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν, µεταφέρθηκαν ως συνεχιζόµενα
στην ΠΠ 2014-2020 και υλοποιούνται έως σήµερα µε καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης την 30/06/2018.