Με επώνυμο ελαιόλαδο πλέον τα εστιατόρια

0
47
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Σε εφαρμογή τίθεται από 1ης Ιανουαρίου του 2018 το μέτρο της χρήσης τυποποιημένου ελαιολάδου για επιτραπέζια χρήση. Συγκεκριμένα προβλέπεται πως το ελαιόλαδο θα διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω σφραγισµένων µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης και σε καµιά περίπτωση µέσω ασφράγιστων µπουκαλιών.
Οι συσκευασίες θα διατίθενται από το κατάστηµα και θα φέρουν τις
απαιτούµενες επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, λέει
παράλληλα το Άρθρο 42 για τη «∆ιάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων»
σχετικής απόφασης του υπουργού Ανάπτυξης, που αφορά την «Κωδικοποίηση
Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.).

Αναλυτικά τα άρθρα για τη διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων:

Άρθρα 42
1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίµων σπορέλαιων που κυκλοφορούν
σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύµα από οποιονδήποτε βιοµήχανο,
βιοτέχνη, χονδρέµπορο ή λιανοπωλητή.
2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους
χονδρεµπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή
πυρηνέλαιο και η χύµα προσφορά του περιεχοµένου στην κατανάλωση. Στις
περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρµόζονται οι περί
δεσµεύσεων διατάξεις του άρθρου 49.
3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή γευµάτων σε
εστιατόρια, νοσοκοµεία, καντίνες ή άλλες παρόµοιες εγκαταστάσεις, µπορεί
να διακινείται για το σκοπό αυτό εκτός από τη συσκευασία χωρητικότητας
έως 5 λίτρων, για το σκοπό αυτό και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως
και 50 λίτρων.
4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό
καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του
γεύµατος στην κουζίνα των καταστηµάτων του άρθρου 69 της παρούσας,
πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και µόνο µέσω σφραγισµένων µη
επαναγεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευασιών µιας χρήσης που, θα
διατίθενται από το κατάστηµα και θα φέρουν τις απαιτούµενες επισηµάνσεις
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιµο ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ) ανά παράβαση
Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ευρώ) ανά παράβαση.
Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, πεντακόσια ευρώ ανά παράβαση.

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn