Το 2018 φέρνει αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

0
11

Ποιο είναι το σχέδιο της εταιρείας και ποιοι οι στόχοι – Ποιοι θα επωφεληθούν άμεσα και πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα
Στα δεδομένα του ανταγωνισμού με τις ιδιωτικές εταιρείες δείχνει να προσαρμόζεται η ΔΕΗ, η διοίκηση της οποίας δρομολογεί αλλαγές στην έκδοση των λογαριασμών, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της από την 1η μέρα του 2018.

Η εταιρεία θα προχωρήσει στην έκδοση μηνιαίων λογαριασμών, με τους καταναλωτές -πάνω από 800.000- που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία e-bill να επωφελούνται από τις νέες δυνατότητες. Στόχος της ΔΕΗ είναι οι μηνιαίοι λογαριασμοί να ξεπεράσουν τα 2.000.000.

Ωστόσο, η έκδοση μηνιαίων λογαριασμών δεν ανατρέπει τη λογική που ακολουθεί έως σήμερα η εταιρεία. Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν τρεις λογαριασμούς έναντι και έναν εκκαθαριστικό στο τέλος του τετραμήνου. Η επικοινωνία και η αποστολή των λογαριασμών, θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Για την ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών η εφαρμογή της εταιρίας θα ζητήσει επικαιροποίηση των στοιχείων του πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΦΜ του και τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας.

Στόχος της ανανέωσης είναι να μειωθεί το κόστος σε χαρτί, όσο και τα ταχυδρομικά έξοδα.