13 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι στο Νοσοκομείο

0
5

Η αλλαγή της λειτουργικής εικόνας του νοσοκομείου Κορίνθου συνεχίζεται, αφού προστίθενται πλέον στο στελεχιακό του δυναμικό δεκατρείς (13) μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου  βάση της 7Κ προκήρυξης του ΑΣΕΠ. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις και ειδικότητες:

1 θέση   ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ
1 θέση  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
1 θέση  ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
1 θέση  ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
2 θέσεις  ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2 θέσεις  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
1 θέση   ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
2 θέσεις   ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΙΔ: ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
2 θέσεις  ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-
ΕΙΔ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η διαδικασία πρόσληψής τους βρίσκεται στο τελικό στάδιο οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ και δημοσίευσης του διορισμού τους σε ΦΕΚ.   
Εκτός από τους ανωτέρω, ήδη αναμένονται για ανάληψη υπηρεσίας σε θέση μόνιμου προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου μία (1) υπάλληλος του κλάδου ΔΕ αδελφών νοσοκόμων και ένας (1) υπάλληλος του κλάδου ΥΕ βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας νοσοκόμων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2643/1998. 
Επίσης, στην προσπάθεια της περαιτέρω ενίσχυσης του δυναμικού της Ιατρικής Υπηρεσίας, προσελήφθη και ανέλαβε υπηρεσία επικουρικός ειδικευμένος ιατρός ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολόγου (ΩΡΛ) και αναμένονται άμεσα για ανάληψη υπηρεσίας 2 ψυχίατροι και μία γυναικολόγος του κλάδου ιατρών ΕΣΥ. 
Σε ότι αφορά τέλος τις ενέργειες για αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθιστούμε γνωστό ότι:
Ο νέος αξονικός τομογράφος δωρεάς του Ιδρύματος «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» έχει φθάσει ήδη στο νοσοκομείο και συναρμολογείται.
Η προμήθεια της κινητής μονάδας αιμοληψίας, που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο υπογραφής της σύμβασης με την προμηθεύτρια εταιρία και 
Η προμήθεια της νέας χειρουργικής τράπεζας για ορθοπεδική χρήση, που χρηματοδοτήθηκε και αυτή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, βρίσκεται στο στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης ομοίως από την προμηθεύτρια εταιρία.
Όλες οι πιο πάνω προσλήψεις και διαδικασίες, που έρχονται ως συνέχεια μιας διαρκούς διαδικασίας ανανέωσης και αύξησης του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποτελούν μια ακόμα επιβεβαίωση, πως τα πέτρινα χρόνια της συρρίκνωσης και της απαξίωσης του ΕΣΥ αποτελούν πλέον παρελθόν.       
Η Διοικήτρια 
 Καλομοίρη Δημ.