Ελεγχόμενη της Μότορ Οίλ η Motor Oil Holdings LTD!

0
24

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ γνωστοποιεί ότι όπως ενημερώθηκε στις 18/8/2017 η εταιρεία – μέτοχός της MOTOR OIL HOLDINGS LTD κατέστη ελεγχόμενη επιχείρηση (σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3556) της εδρεύουσας στην Κύπρο εταιρείας με την επωνυμία MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED.

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ελέγχει άμεσα 1,528% και έμμεσα (μέσω της ελεγχόμενης από την ίδια PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED) 40,00% των δικαιωμάτων ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Σύμφωνα με την προηγούμενη υποχρεωτική της ενημέρωση που είχε πραγματοποιηθεί την 8η Ιουνίου 2011, η MOTOR OIL HOLDINGS LTD ήλεγχε ποσοστό 40,757% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (άμεσα 0,127% και έμμεσα 40,630% μέσω της ελεγχόμενης PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED).

Η  παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται καθόσον, λόγω μεταβολής της αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που έμμεσα ελέγχει το υπόχρεο νομικό πρόσωπο MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED διαμορφώνεται σε 41,528% από 0% προηγουμένως. Σύμφωνα με την από 18/8/2017 ληφθείσα σχετική ενημέρωση, η ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ανήλθε στο 41,528% που αναφέρεται στο έντυπο TR-I είναι η 17/8/2017.

Η MOTOR OIL INVESTMENTS LIMITED δεν κατέχει μετοχές εκδόσεως ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.