Στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης η εταιρεία Μουρίκης Α.Ε.

0
226

Μία επιχείρηση που έχει την έδρα της και το εργοστάσιο της στην Κόρινθο, είναι πρώτη ανάμεσα σε 175 Ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης.
Δείτε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του newmoney.gr
Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν, σύμφωνα με τη λίστα
της διεθνούς ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton, για τις υψηλές τους
επιδόσεις σε κύκλο εργασιών, κέρδη προ φόρων, ταμειακές ροές, ταμειακά
διαθέσιμα και καθαρά κέρδη μετά φόρων

Του Δημήτρη Παφίλα 

Στην επτάχρονη και πλέον κρίση καλλιεργήθηκε ο μύθος ότι οι τράπεζες
δεν δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις. Κι όμως, υπάρχουν αυτές οι
επιχειρήσεις που όχι μόνο δέχονται τις οχλήσεις των τραπεζών για δάνεια,
αλλά, όπως θα δούμε, θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό για την επιστροφή
της Ελλάδας στον ενάρετο κύκλο της οικονομίας.

Αυτές οι επιχειρήσεις κρίσης δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά
εξάγουν παγκοσμίως. Η υψηλή ανταγωνιστικότητά τους αντανακλάται στους
ισολογισμούς τους. Η οικονομική υγεία είναι… ασφυκτική εκεί ακριβώς
που χρειάζεται: στον κύκλο εργασιών, στα κέρδη προ χρηματοοικονομικών
(ΕBITDA), στις ταμειακές ροές, στα ταμειακά διαθέσιμα και, τέλος, στα
καθαρά κέρδη μετά φόρων. Οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται πρώτες στη
λίστα για δάνεια και επενδύσεις. Είναι οι πελάτες που επιδιώκουν να
έχουν οι τράπεζες, σε μια προσπάθεια να αντικαταστήσουν τα προβληματικά
δάνεια με υγιή, τα οποία θα προσθέσουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και
εν τέλει ανάπτυξη. H διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, στο
πλαίσιο των Growth Awards του 2016 -σε συνεργασία και με την τράπεζα
Eurobank- ξεχώρισε 175 επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στον κλάδο τους
για τις υψηλές επιδόσεις τους. Υστερα από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή
με επιχειρηματίες, διευθύνοντες συμβούλους και τραπεζίτες προέκυψαν οι 7
που βραβεύτηκαν ανά ειδική κατηγορία: Aegean, ΜΕΓΑ, Παλίρροια
Σουλιώτης, Καράτζης, Κleemann, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, Mύλοι Λούλη.

Οι 175 επιχειρήσεις που παρουσιάζει σήμερα το «business stories»
εμφανίζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως: η διατήρηση του τζίρου, η
λειτουργική κερδοφορία, οι υψηλές ταμειακές ροές, τα καθαρά κέρδη μετά
φόρων, τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα. Σε αρκετές από αυτές ο δανεισμός
είναι από μηδενικός έως ελάχιστος σε σύγκριση με το μέγεθος του
ισολογισμού.

Επιπρόσθετα, ένα άλλο παράδοξο είναι ότι πολλές επιχειρήσεις που
καταφέρνουν να εξάγουν στο εξωτερικό δέχονται στην Ελλάδα σκληρό
ανταγωνισμό από πολυεθνικές. Αντέχουν όμως ακόμη και κάτω από αυτές τις
πιέσεις χάρη στα νοικοκυρεμένα οικονομικά τους. Η χαμηλή μόχλευσή τους,
αλλά και οι ταμειακές ροές θα επιτρέψουν τις επενδύσεις. Αν βεβαίως
διαμορφωθεί και το οικονομικό περιβάλλον από μια διακυβέρνηση που θα
κοιτάξει πέραν των μνημονίων. Από την πλευρά τους, οι τραπεζίτες
προχωρούν σε διαρκές σκαρτάρισμα των ισολογισμών των υγιών επιχειρήσεων
ανά την επικράτεια και σε προσωπικές συναντήσεις με τις διοικήσεις τους,
ώστε τα υγιή δάνεια προς αυτές να αυξηθούν αντικαθιστώντας τα
προβληματικά.

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες στις υγιείς εταιρείες: όσες
εμφανίζουν υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, όσες μέση πιστοληπτική
διαβάθμιση και, τέλος, όσες χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση. Η όξυνση της
κρίσης, όμως, ανέδειξε και εκείνες που ανταποκρίνονται επαγγελματικά
στις υποχρεώσεις τους, κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Σε αυτές η
σχέση τους με τις τράπεζες είναι αδύνατον να διαρραγεί παρά μόνο να
ενισχυθεί.

Μάλιστα, οι 175 επιχειρήσεις, για ορισμένους τραπεζίτες, μπορεί να
αυξηθούν ακόμη και σε 350, αφού σε διάφορες περιοχές της χώρας (κυρίως
στη Βόρεια Ελλάδα) υπάρχουν εταιρείες που, αν και δεν είναι ευρέως
γνωστές στην Ελλάδα, εμφανίζουν υψηλή ανάπτυξη στο εξωτερικό
πραγματοποιώντας μεγάλα ποσοστά του τζίρου τους από τις εξαγωγές.