Τρίκαλα: Ιδρυσαν δική τους εταιρεία και φέρνουν τουρισμό!!!

0
5

Η ίδρυση της Αστικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία Τουριστικό Δίκτυο Τρικάλων Κορινθίας και διακριτικό τίτλο ΤΚΝ ( Trikala Korinthias Network ) είναι και επίσημα γεγονός.
Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στα Τρίκαλα Κορινθίας αποκλειστικά από ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενεργοποιούνται στον τουριστικό χώρο και που σκοπός της είναι η τουριστική και γενικότερα ανάπτυξη των Τρικάλων μέσα από την προώθηση των επιχειρήσεων μέλη της και αναδεικνύοντας τα Τρίκαλα ως τον κορυφαίο προορισμό , που μπορεί να προσφέρει εναλλακτικές προτάσεις έτσι ώστε να κάνουμε τα Τρίκαλα Κορινθίας τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Στην προσπάθεια μας αυτή , το δίκτυο έχει συνάψει σύμβαση με εταιρία συμβούλων που έχουν αναλάβει το μάρκετινγκ και-την προώθηση των Τρικάλων σε αγορές του εξωτερικού.
Ήδη έχει υπογράφει σύμβαση με tour operator για την αγορά του Ισραήλ.
Η έγκριση του καταστατικού της εταιρίας και η εκλογή του πρώτου Δ.Σ έγινε από τα ιδρυτικά μέλη και ανέδειξε.

·         Πρόεδρο                     Μπαλούς Δημήτρη

·         Αντιπρόεδρο                Κίσσα Κώστα
·         Γραμματέα                  Σπυλιωπουλου Σισσυ
·         Ταμεία                         Δελλή Γιάννη
·         Τακτικό μέλος              Πολυχρονοπουλο Βλάση
·         Αναπλ/ΤΙΚΟ μέλος     Θεοδωρατο Νικο
·         Αναπλ/τικο μέλος        Ζαχαρη Βασίλη
·         Αναπλ/τικο μέλος         Παπαχρηστοπουλο Δημήτρη
Άμεσος στόχος της εταιρίας είναι να συμπεριλάβει όλους τους επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα των Τρικάλων και αυτούς που με οποιοδήποτε τρόπο δραστηριοποιούνται στην περιοχή, νια να ενταθούν με όλες τους τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια και μέσα από τις σύγχρονες δομές που έχουν ήδη οργανωθεί και θα επικοινωνηθούν σε όλους , να φτάσουμε το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων στην κορυφή που του αξίζει.