Παραμένει παγκόσμια ηγέτιδα η ελληνόκτητη ναυτιλία

0
37

Την ηγετική της θέση στη παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία διατήρησε η ελληνόκτητη ναυτιλία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών:

– ο στόλος ανέρχεται σε 4.585 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής
χωρητικότητας 342,75 εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt) παρουσιάζοντας
αύξηση σε ποσοστό περίπου 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος
– αντιπροσωπεύει το 19,19% του παγκόσμιου στόλου σε dwt και το 48,29% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
– Το 2016 η ελληνική σημαία αριθμούσε 759 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 42,38 εκατομμυρίων gt.
– Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση διεθνώς και τη δεύτερη στην ΕΕ (σε dwt) .

Ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 27,76% του παγκόσμιου στόλου
δεξαμενόπλοιων, το 21,53% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων ξηρών
χύδην φορτίων και το 15,94% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς
χημικών και παράγωγων προϊόντων πετρελαίου.

Ναυπηγήσεις

Παρά τη συρρίκνωση της χρηματοδότησης και τη χαμηλή ναυλαγορά, οι
παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 288 πλοία
(άνω των 1.000 gt),
αντιπροσωπεύοντας 29,06 εκατομμύρια dwt σε
σύνολο 2.717 παραγγελιών χωρητικότητας 192,66 εκατομμυρίων dwt νέων
πλοίων μέχρι το τέλος του 2016.

Από αυτά τα πλοία, 187 είναι δεξαμενόπλοια
που αντιστοιχούν στο 25,33% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό
παραγγελία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 49 πλοία μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου LNG / LPG που ανέρχονται στο 19,21% της παγκόσμιας
χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 77 πλοία μεταφοράς ξηρών χύδην
φορτίων που αντιστοιχούν στο 9,44% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt)
υπό παραγγελία, και 22 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που
αντιστοιχούν στο 5,13% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό
παραγγελία.

Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 2016 ήταν 13,2 έτη και
του ελληνόκτητου στόλου 11,3 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του
παγκόσμιου στόλου ήταν 14,6 έτη.

Η Ελλάδα παραμένει στη Λευκή Λίστα STCW (Standards of Training,
Certification and Watchkeeping International Convention for Seafarers)
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization
– ΙΜΟ) και η ελληνική σημαία περιλαμβάνεται στη Λευκή Λίστα του Paris
Memorandum of Understanding (Paris MOU).

Είναι ένας από τους πιο ασφαλείς στόλους παγκοσμίως καθώς μόλις 0,76%
του στόλου (με βάση τον αριθμό πλοίων) ή 0,16% του στόλου (με βάση τη
χωρητικότητα) ενεπλάκη σε μικρά ναυτικά ατυχήματα το 2016.