Τεράστα πρόστιμα σε όσους κλέβουν ρεύμα..!

0
3

Τα κρούσματα έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, απειλώντας με
κατάρρευση τη ΔΕΗ. Την τετραετία 2011 – 2014 οι απώλειες ενέργειας
αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 2003 – 2010
Yψηλά πρόστιμα και ποινικές διώξεις για όσους κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα
προβλέπει το εγχειρίδιο για τις ρευματοκλοπές που συνέταξε η Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα η ΔΕΗ προχωρεί στην πρόσληψη συμβούλου
για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, και θα εξετάσει και την
τιτλοποίηση μέρους των χρεών. Η λήψη μέτρων για την πάταξη των
ρευματοκλοπών όπως και η αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων είναι μέτρα που
έχουν συμπεριληφθεί στην πρόσφατη συμφωνία για την ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης, καθώς τα κρούσματα έχουν πολλαπλασιαστεί τα
τελευταία χρόνια, απειλώντας με κατάρρευση τη ΔΕΗ. Την τετραετία 2011 –
2014 οι απώλειες ενέργειας αυξήθηκαν κατά 15% σε σχέση με το μέσο όρο
της περιόδου 2003 – 2010. Το Εγχειριδιο της ΡΑΕ, μεταξύ άλλων,
προβλέπει:
• Όταν διαπιστώνεται ρευματοκλοπή, ειδοποιείται εγγράφως και το Αστυνομικό Τμήμα για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης.

Οι καταναλώσεις που δεν καταγράφηκαν υπολογίζονται αναδρομικά σε βάθος
μέχρι και πέντε χρόνων με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης. Ως
έναρξη του χρόνου της ρευματοκλοπής θεωρείται κατά κανόνα η χρονική
περίοδος στην οποία εμφανίζεται αδικαιολόγητη μείωση της κατανάλωσης.

• Το πρόστιμο επιβάλλεται με τη μορφή προσαύξησης στο τιμολόγιο
ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, οι κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς
255 ευρώ ανά μεγαβατώρα (προσαύξηση 70% σε σχέση με το κανονικό
τιμολόγιο) και 120 ευρώ (προσαύξηση 50%) για τους δικαιούχους ΚΟΤ όσους
εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο
υπαίτιος θα χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό
της ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής.
Η
απόφαση προβλέπει και διακοπή της ηλεκτροδότησης στις περιπτώσεις που
υπάρχει ζήτημα ασφάλειας (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας) ή όταν η παροχή είχε
ήδη διακοπεί λόγω χρεών ή άλλου λόγου. Προβλέπεται επίσης η διενέργεια
ελέγχων, προγραμματισμένων και στοχευμένων, ύστερα από καταγγελίες, όταν
διαπιστώνεται σημαντική μείωση της κατανάλωσης ή με βάση την εικόνα που
αποκομίζουν οι καταμετρητές.
Η πιο συνηθισμένη μέθοδος
ρευματοκλοπής είναι η επέμβαση στον μετρητή ή σε άλλο στοιχείο της
μετρητικής διάταξης με στόχο την καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων σε σχέση
με την πραγματική κατανάλωση. Εν τω μεταξύ η ΔΕΗ, με αφορμή τον
διαγωνισμό που προκήρυξε για την πρόσληψη συμβούλου για τη βελτίωση της
εισπραξιμότητας, εξέδωσε χθες ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής :
«Στόχος της εταιρίας δεν είναι μόνο να βελτιώσει εισπρακτικά την
Επιχείρηση, αλλά και η αναβάθμιση των σχέσεων της με τους πελάτες της.
Συγκεκριμένα, η σχεδιαστική λογική είναι η σε βάθος γνώση των πελατών
της ώστε τα μέτρα τα οποία θα πάρει και τα προϊόντα που θα λανσαριστούν
να είναι σύγχρονα, πιο ειδικευμένα, και πιο αποτελεσματικά και για την
Επιχείρηση αλλά και για τους πελάτες της.
• Στο πλαίσιο του
εκσυγχρονισμού της λοιπόν, η Επιχείρηση, όχι με οριζόντιες λύσεις αλλά
ενσωματώνοντας άριστες διεθνείς πρακτικές εξατομικευμένης προσέγγισης,
θα αναπτύξει δεξιότητες μέσα από αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα την
μετεξέλιξή της από μία εμπορική και παραγωγική εταιρεία ενέργειας σε μία
μοντέρνα εταιρεία κοντά στο τελικό καταναλωτή. Μία Επιχείρηση με
ουσιαστική επικοινωνία με τον κάθε πελάτη ξεχωριστά, ο οποίος θα έχει
ένα σύμβουλο δίπλα του και όχι απλά έναν εισπράκτορα
• Η
Επιχείρηση κάνει ήδη τομές με τολμηρά βήματα ώστε να γίνει εύρωστη και
ανταγωνιστική πάντα σε σύμπλευση με την, αναγκαία και ενσωματωμένη στη
κουλτούρα της, κοινωνική ευαισθησία. Η δε αναβάθμιση των σχέσεων της με
τους πελάτες της και η βελτίωση της επικοινωνίας μαζί τους, παραμένει
απόλυτη προτεραιότητα για τη Διοίκηση της ΔΕΗ η οποία είναι ξένη από
εισπρακτικές πρακτικές του παρελθόντος. Η εταιρία θεωρεί ότι μεταξύ
αυτών των συμβούλων που θα έρθουν, λόγω του μεγέθους της, θα βρίσκονται
σημαντικοί και εξειδικευμένοι οίκοι.
• Σήμερα, η ΔΕΗ ,
εναρμονισμένη και με το πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας μας,
επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της προκειμένου να διαχειριστεί με
απόλυτη επιτυχία το σύνολο των προκλήσεων του παρόντος αλλά και του
μέλλοντος. Είναι ξεκάθαρο ότι η καλή λειτουργία της ΔΕΗ αποτελεί
προϋπόθεση και για την απρόσκοπτη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
χώρας. Η αναζήτηση λοιπόν και υιοθέτηση σύγχρονων πελατο-κεντρικών
χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και, άρα, την αύξηση της ρευστότητας της
Επιχείρησης, θα γίνει αρωγός στη προοπτική της ανάπτυξής της μέσω νέων
ενεργειακών προϊόντων. Είναι μία πελατο-κεντρική προοπτική
εκσυγχρονισμού και όχι μία κίνηση απλής εισπραξιμότητας λόγω της
οικονομικής συγκυρίας του σήμερα στη χώρα»
Χρέωση
Οι
κλεμμένες κιλοβατώρες θα χρεώνονται προς 255 ευρώ ανά μεγαβατώρα
(προσαύξηση 70% σε σχέση με το κανονικό τιμολόγιο) και 120 ευρώ
(προσαύξηση 50%) για τους δικαιούχους ΚΟΤ όσους εντάσσονται στο
Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης». Επιπλέον ο υπαίτιος θα
χρεώνεται και με τις δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό της
ρευματοκλοπής, από 300 έως 750 ευρώ ανάλογα με το είδος της παροχής.
Ο τρόπος
Η
πιο συνηθισμένη μέθοδος ρευματοκλοπής είναι η επέμβαση στον μετρητή ή
σε άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης με στόχο την καταγραφή
μικρότερων ποσοτήτων σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση.