Καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Δήμους το 2018 -2019

0
8

Στον “πάγο” μπαίνουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ) αλλά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (δήμοι, περιφέρειες) για την επόμενη διετία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση το περασμένο Σάββατο, δεν προβλέπεται να γίνει καμία απολύτως νέα πρόσληψη μόνιμου υπάλληλου για την περίοδο 2018 -2019.

Αντίθετα, προβλέπονται 4.236 αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις) από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα τους.

Επίσης προβλέπονται 260 αποχωρήσεις από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς .

Συνολικά στο Δημόσιο, προβλέπονται για το 2017 -2021 ότι θα αποχωρήσουν 54.895 μόνιμοι εργαζόμενοι και θα προσληφθούν 39.818.