Δώρο του Πάσχα: Πότε, πώς και σε ποιους θα καταβληθεί

0
25
www.xvideos4.pro jav xxx huge cock shemale fucked his tight anal.hotdesimovs

Ειδική εγκύκλιο εξέδωσε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της για ζητήματα
σχετικά με την εορταστική περίοδο του Πάσχα. 

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

«Το Πάσχα, οι εργοδότες υποχρεούνται και στην καταβολή του σχετικού
Δώρου προς τους εργαζομένους και τους υπαλλήλους τους. Αυτή η υποχρέωση
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια πολύ συγκεκριμένη και περιορισμένη
χρονική περίοδο και η πληρωμή του Δώρου εντός ορισμένου χρονικού
διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση
δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εργοδότη. Σύμφωνα με
τις διατάξεις της ΚΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του άρθρου 1
ν. 1082/1980, καθορίζεται πάγιο σύστημα υπολογισμού του Δώρου Πάσχα,
σύμφωνα με το οποίο:

– Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απασχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την αρχή του έτους.

– Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της
15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση
εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη
οι αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.

– Η καταβολή του Δώρου γίνεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου
2017. Δεν επιτρέπεται η καταβολή του Δώρου σε είδος αλλά μόνο σε χρήμα».

xem phim sex
kamukta
cute teen babe gets horny rubbing her.indian porn