Εκδόθηκε ομόλογο της Motor Oil ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ

0
32
 

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αντλήσει ποσό 350 εκατ. ευρώ μέσω προσφοράς
Ομολογιών (Senior Notes) πενταετούς διάρκειας, με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου.

Εκδότης των Ομολογιών θα είναι η κατά 100% θυγατρική εταιρία της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. με την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE PLC, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και Ουαλίας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα εγγυηθεί τις Ομολογίες ενώ θα γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange).

Το ύψος της προσφοράς καθώς και το επιτόκιο των Ομολογιών θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τις προσεχείς ημέρες. Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Bookrunner) της έκδοσης έχει οριστεί η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η Goldman Sachs International, η ING Bank N.V, η Εθνική Τράπεζα ΕΤΕ και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. έχουν οριστεί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα, θα χρησιμοποιηθούν από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την αποπληρωμή όλων των Ομολογιών της MOTOR OIL FINANCE PLC ύψους 350 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου 5,125% λήξεως 2019, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προβλεπόμενης προσαύξησης (premium) και των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Οκτώβριο, τα ανταγωνιστικά προς την Motor Oil, ΕΛΠΕ άντλησαν για τον ίδιο λόγο 375 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,875%.