Γρήγορες αποζημιώσεις απ’ το χιονιά ζητούν Περιφερειάρχες

0
35

 Η απόφαση αυτή πάρθηκε κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΝΠΕ, στη διάρκεια
της οποίας έγινε ειδική αναφορά στις ζημιές που έχουν προκαλέσει η
χιονόπτωση και ο παγετός σε μεγάλο μέρος της επικράτειας τόσο στη φυτική
όσο και τη ζωϊκή παραγωγή. Τονίστηκε, δε, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα
των κτηνοτρόφων είναι  η μειωμένη κατά 50 % παραγωγή γάλακτος και οι
απώλειες ζώων, ενώ οι γεωργοί συνάντησαν σημαντικές ζημιές σε υπαίθριες
και θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, δενδρώδεις καλλιέργειες,
ελιές και σιτηρά. Παράλληλα γίνεται αναφορά και στους διαφορετικούς
συντελεστές ΦΠΑ ζήτημα το οποίο η ΕΝΠΕ καλεί την κυβέρνηση να
αντιμετωπίσει άμεσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ζητεί δίκαιες και γρήγορες
αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους και μέτρα στήριξης των
πληγέντων παραγωγών

Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ
(13% και 24%) στην αγορά και πώληση αγροτικών προϊόντων και να
προχωρήσει άμεσα η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο γάλα
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Να διενεργηθούν χωρίς καθυστέρηση οι εκτιμήσεις και να καταβληθούν
έγκαιρα δίκαιες αποζημιώσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για τις
ζημιές που υπέστησαν και εξακολουθούν να υφίστανται από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα, ζητεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδας.

Παράλληλα, κρίνει αναγκαίο

-Να δοθεί παράταση στις προθεσμίες εκπλήρωσης των φορολογικών, 
ασφαλιστικών και γενικότερα των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο των
ζημιωθέντων αγροτών και κτηνοτρόφων.

-Να επεκταθεί στις περιπτώσεις που εκπνέει το χρονικό διάστημα για το οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ως έκτακτης ανάγκης.

-Να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές στις αγροτικές περιοχές.

-Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί σύνταξης των πορισμάτων για τις ζημιές
καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν παρέλθει ακόμη και 12 μήνες χωρίς
να έχουν γίνει εκτιμήσεις.

-Να αναθεωρηθεί ο Κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ανταποκρίνεται στις
πραγματικές ανάγκες αγροτών και κτηνοτρόφων αλλά και στα νέα δεδομένα
που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή στον πρωτογενή τομέα.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ έγινε ειδική αναφορά στις ζημιές που
έχουν προκαλέσει μέχρι τώρα καθώς το μέγεθός τους δεν έχει φανεί πλήρως η
χιονόπτωση και ο παγετός σε μεγάλο μέρος της επικράτειας τόσο στη
φυτική όσο και τη ζωϊκή παραγωγή.

Στην κτηνοτροφία τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί συνίστανται σε
μειωμένη παραγωγή γάλακτος της τάξης του 50%,  απώλειες ζώων και
αυξημένο κόστος σε ζωοτροφές καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα της
εξωτερικής βοσκής.

Στη γεωργία οι ζημιές εντοπίζονται σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές
καλλιέργειες κηπευτικών, δενδρώδεις καλλιέργειες, ελιές και σιτηρά.

Ζημιές έχουν υποστεί και υποδομές όπως σταβλικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.

ΦΠΑ

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ, τέθηκαν κι άλλα δύο ζητήματα και αποφασίστηκε να ζητηθεί από την κυβέρνηση

-Να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των διαφορετικών συντελεστών ΦΠΑ (13%
και 24%) στην αγορά και πώληση αγροτικών προϊόντων, το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα να πιστώνουν μόνιμα το Δημόσιο οι παραγωγοί.

-Να προχωρήσει άμεσα η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ώστε να αναδειχθεί και να
προστατευθεί η ελληνική ταυτότητα και να θωρακιστούν τα ελληνικά γ
προϊόντα απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.