«Περισσότερες» εκπτώσεις και ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές

0
13

Μεγαλώνει ο αριθμός των Κυριακών που τα καταστήματα θα μπορούν να είναι ανοικτά ενώ αυξάνονται κατά δέκα ημέρες οι ενδιάμεσες εκπτώσεις σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου για το πλαστικό χρήμα

Η διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας της αγοράς έρχεται με το άρθρο 116 του σχεδίου νόμου μέσα από τον ανακαθορισμό της χρονικής διάρκειας των ενδιάμεσων εκπτωτικών σεζόν, αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στους αντιπεριφερειάρχες να αποφασίζουν για αυτές τις μέρες τη λειτουργία των καταστημάτων «τουλάχιστον δύο Κυριακές».
 Συγκεκριμένα ορίζεται σε συνολικά τριάντα (30) ημέρες ετησίως, από είκοσι (20) που είναι σήμερα, η διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, αίρεται η δυνατότητα πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων δύο (2) Κυριακές κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, ενώ θα καθορίζονται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη. Έτσι με την προτεινόμενη διάταξη οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι γίνονται από συνολικά 20 σε 30 ημέρες και οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν να αποφασίζουν την κατανομή σε διαφορετικό χρόνο των τριάντα συνολικά ημερών των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις σε τρεις μήνες από την ψήφιση του νόμου οι περιφέρειες θα πρέπει να αποφασίσουν τον αριθμό των ημερών, τον χρόνο έναρξης και λήξης των εκπτωτικών περιόδων σε κάθε δήμο της περιφερειακής τους ενότητας.
Αν οι αντιπεριφερειάρχες δεν αποφασίσουν διαφορετικές εκπτωτικές περιόδους από αυτές που προβλέπει γενικά η νομοθεσία (πρώτο 15θημερο Νοεμβρίου και πρώτο 15θήμερο Μαίου) τότε ισχύουν τα όσα ορίζονται για τις Κυριακές, δηλαδή από μία σε κάθε ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο και συγκεκριμένα την πρώτη της έναρξης της.