Με στολή και επιπλέον αρμοδιότητες οι δασοφύλακες

0
251

Χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό
Διάταγμα που αφορά στον καθορισμό του τρόπου άσκησης ελέγχου της
ταυτότητας των οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους
και στον καθορισμό τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που
φέρουν αυτοί.
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μεταβατικό στάδιο,
δεδομένου ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι η δημιουργία ενιαίου
ένστολου σώματος προστασίας της φύσης.
Συγκεκριμένα ορίζεται ότι
οι περιπολίες των δασικών υπαλλήλων προγραμματίζονται από τις Δασικές
Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται και εφόσον κριθεί απαραίτητο μπορεί να
ζητηθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού ή του
Λιμενικού Σώματος.
Κατά τον έλεγχο
Οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά τον έλεγχο υποχρεώνονται:
• Να φορούν υπηρεσιακή στολή χειμερινή ή θερινή.
• Να φέρουν πηλήκιο με το σήμα της Δασικής Υπηρεσίας.
• Να διαθέτουν υπηρεσιακή ταυτότητα, την οποία θα επιδεικνύουν στους ελεγχόμενους πριν από κάθε ενέργεια.
• Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα προς επίδειξη έγγραφα (απαγορευτικές διατάξεις κ.λπ.).
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση να προβαίνουν άμεσα σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες (αυτόφωρο κ.λπ.).
Επίσης
οι δασικοί υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ και ΤΕ κατά την εκτέλεση ελέγχων
υποχρεώνονται επίσης να επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
Η
συνολική δαπάνη του μέτρου υπολογίζεται σε 700.000 ευρώ για το 2016,
200.000 ευρώ για το 2017 και ενδεχομένως ακόμα 60.000 ευρώ σε επίπεδο
πενταετίας.