«Ανάσα» για αδρανείς επιχειρήσεις

0
34

Σημαντική οικονομική ανάσα σε δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι εδώ και χρόνια αδρανείς αλλά δεν γνωστοποίησαν στις Αρχές τη διακοπή των δραστηριοτήτων τους επιδιώκουν να δώσουν τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας καλώντας τες να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο παύσης εργασιών τους.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Εθνους» ο γενικός
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης έχουν ετοιμάσει
θεσμικές παρεμβάσεις δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες, νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες (εταιρείες) να δηλώσουν στην Εφορία και
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τον χρόνο παύσης των εργασιών τους και
έτσι να μην επιβαρύνονται με φορολογικά πρόστιμα και τέλη προς το ΓΕΜΗ
που τρέχουν από την ημερομηνία λήξης των δραστηριοτήτων τους μέχρι
σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Πιτσιλής αναμένεται να εκδώσει σχετική
απόφαση και ο κ. Παπαδεράκης να καταθέσει τροπολογία στη Βουλή, κείμενα
τα οποία θα περιγράφουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι
επιχειρήσεις «φαντάσματα» αλλά και όσες θέλουν εφεξής να διακόψουν τη
δραστηριότητά τους.

Προϋπόθεση
Προϋπόθεση,
όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές στο «Εθνος», είναι οι επαγγελματίες,
ατομικές επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα να μη διαθέτουν αποθέματα,
πάγια ή εμπορεύσιμα, επαγγελματικά οχήματα και δεν εκκρεμούν χρηματικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους.
Με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφονται δύο κατηγορίες φορολογουμένων:

1.
Οσοι (επαγγελματίες και εταιρείες) προτίθενται να διακόψουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα με βάση τον πραγματικό χρόνο παύσης
των εργασιών τους, θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό έντυπο στη ΔΟΥ της
έδρας της εταιρείας τους, με το οποίο θα δηλώνουν τη διακοπή των
εργασιών τους. Τη διαδικασία αυτή τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να την
κάνουν εντός 10 ημερών από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης
των εργασιών τους, ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα
έχουν προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν τις εργασίες
τους.

2. Οσοι (επαγγελματίες και εταιρείες)
υποβάλλουν τη σχετική δήλωση διακοπής των εργασιών τους πέραν των
προαναφερόμενων προθεσμιών, τότε θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμο 100
ευρώ. Και στις δύο περιπτώσεις οι επιχειρηματίες που διέκοψαν τις
δραστηριότητές τους γνωρίζουν σημαντική ταμειακή ανάσα καθώς από τον
πραγματικό χρόνο παύσης των εργασιών τους γλιτώνουν οικονομικές
υποχρεώσεις όπως πρόστιμα από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ,
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ως προς το εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογίας εισοδήματος, τέλη για την
ανάρτηση μηδενικών οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ, συνδρομές προς τα
επιμελητήρια καθώς και κόστος που θα είχαν προς τους λογιστές για τη
σύνταξη των προαναφερόμενων στοιχείων. Με πιο απλά λόγια τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα επειδή δεν δήλωσαν στο Taxis και στο ΓΕΜΗ τη διακοπή των
δραστηριοτήτων τους όταν έπαυσαν τις εργασίες θεωρούνται ότι
εξακολουθούν να έχουν επιχειρηματικές δραστηριότητες και άρα και
υποχρεώσεις.

Τα προαναφερόμενα κόστη για μία ΑΕ ανάλογα με τα χρόνια που είναι αδρανείς κυμαίνονται από 5.000 έως και 10.000 ευρώ.
Με
τις δύο θεσμικές παρεμβάσεις, όταν έστω και ετεροχρονισμένα δηλώσουν
την παύση των εργασιών τους, απαλλάσσονται από τα προαναφερόμενα κόστη
και έξοδα.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Εθνους», με
την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων γίνεται σαφές ότι τα
πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μαζί με τη δήλωση
διακοπής εργασιών συνυποβάλλουν στη ΔΟΥ και βεβαίωση εγγραφής ή μη
εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ. Αλλά και τα νομικά πρόσωπα και οντότητες που
είχαν υποβάλει έγγραφο σύστασης σε άλλο μητρώο ή βιβλίου εκτός ΓΕΜΗ θα
πρέπει να καταθέσουν αντίστοιχο έντυπο λύσης της εταιρείας.
Επιπλέον,
σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», κατά τη διακοπή εργασιών των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των
αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων.
Οι ΔΟΥ θα διενεργούν τους
απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως αυτοί οι
φορολογούμενοι έχουν παύσει τις εργασίες τους μετά την υποβολή της
δήλωσης διακοπής εργασιών αλλά και για το αν υπάρχουν ή όχι
επαγγελματικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης αλλά και για τις περιπτώσεις
αναστολής χρήσης ΑΦΜ για άσκηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Εξάλλου,
σκοπός των δύο γενικών γραμματειών είναι και η εκκαθάριση του μητρώου
των επιχειρήσεων τόσο στο Taxis όσο και στο ΓΕΜΗ προκειμένου να
αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη
χώρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ