Προσοχή σε όσους έχουν αυθαίρετο απο τον Νοέμβριο!!!

0
27

Από τον Νοέμβριο θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για την αυθαίρετη δόμηση. Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, δήλωσε ότι θα υπάρξουν υψηλά πρόστιμα για όποιον δεν δηλώσει το αυθαίρετό του.

«Ο πέλεκυς θα είναι βαρύς, δεν θα μπορεί να το νοικιάσει, δεν θα
μπορει να το μεταβιβάσει, δεν θα μπορεί να το πουλήσει» τόνισε μιλώντας
στην ΕΡΤ ο κ. Τσιρώνης, για να συμπληρώσει πως θα υπάρξουν ελαφρύνσεις
και μειώσεις στην καταβολή των προστίμων, σε σχέση με το παρελθόν για
την τακτοποίηση.
Σε ότι αφορά τα πιστοποιητικά για ενοικίαση και
πώληση των ακινήτων είπε ότι χρονική διάρκεια ισχύος τους θα είναι
μεγάλη 5-7 χρόνια και όχι ολιγόμηνη.