Πώς θα γίνει φέτος η εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ

0
11

Τη νέα δομή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει το πόρισμα της
αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου Παιδείας, αναλύοντας το Λύκειο των δύο
τάξεων που ακολουθεί το τετρατάξιο Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με το
«Βήμα της Κυριακής», το σχετικό πόρισμα έχει πάρει το πράσινο φως από το
υπουργείο και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στην επόμενη
τριετία.

Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπονται, είναι οι εξής:


Το Λύκειο θα εκδίδει μόνο «εθνικό απολυτήριο» ή «πιστοποιητικό
σπουδών». Δεν θα υπάρχει ούτε βαθμός πρόσβασης, ούτε μηχανογραφικό.

• Για την εισαγωγή φοιτητών, ΑΕΙ και ΤΕΙ θα τεθούν κριτήρια ανά
μαθήματα για το 20% της αξιολόγησης των υποψηφίων και το υπόλοιπο 80% θα
προκύπτει από το «εθνικό απολυτήριο».

• Κάθε μαθητής θα
παρακολουθεί συνολικά έξι μαθήματα, από τα οποία θα επιλέγει τα τέσσερα
από 4 κύκλους μαθημάτων και κάποια θα παρέχονται σε 2 επίπεδα (βασικό
και υψηλό).

• Για την απόκτηση «εθνικού απολυτηρίου» θα
απαιτείται συγγραφή διπλωματικής εργασίας στην τελευταία τάξη του
Λυκείου, συμμετοχή σε προγράμματα φυσικής αγωγής και σε προγράμματα
Δημιουργικότητας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Προσφοράς.


Πιστοποιητικό σπουδών θα παίρνουν όσοι μαθητές δεν κατάφεραν να
ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το εθνικό απολυτήριο.