Μειώθηκαν οι διακοπές για τους Ελληνες!

0
20

Περιορίστηκαν το 2015 τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις που έκαναν οι Έλληνες για προσωπικούς λόγους, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ημεδαπών τουριστών (Έρευνα ∆ιακοπών).

Ειδικότερα, πέρυσι πραγµατοποιήθηκαν 5.815.064 ταξίδια και τα άτοµα που ταξίδεψαν (ηµεδαποί τουρίστες) ανέρχονται σε 3.476.239, σηµειώνοντας µείωση 8,2% και 4,6%, αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 2014. Το σύνολο των διανυκτερεύσεων ανήλθε σε 57.439.286 και οι δαπάνες σε 1.713.664.522 ευρώ, σηµειώνοντας µείωση 10,2% και 6,6% αντίστοιχα.


Ταξιδεύουμε κυρίως για προσωπικούς λόγους

Από τα ταξίδια αυτά, το 93,8% αφορά σε ταξίδια που πραγµατοποποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους και το 6,2% σε ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για επαγγελµατικούς λόγους. Από τη σύγκριση των στοιχείων του 2015 µε τα αντίστοιχα του 2014, παρατηρείται µείωση 8,7% στον αριθµό των προσωπικών ταξιδίων και µείωση 5,5% στα άτοµα που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους. Αντίστοιχα, µείωση 8,8% παρατηρείται στις διανυκτερεύσεις των προσωπικών ταξιδίων και µείωση 6,4% στις αντίστοιχες δαπάνες.

Η σηµαντικότερη µείωση των ταξιδιών, καθώς και των ατόµων που ταξίδεψαν για προσωπικούς λόγους, σε απόλυτες τιµές, παρατηρείται στις ηλικίες από 25 έως 44 ετών, κατά 11,9% και 11,8% αντίστοιχα. Οµοίως, στις ηλικίες αυτές η µείωση των διανυκτερεύσεων υπολογίζεται σε 14,6% και των δαπανών σε 13,3%.

Μειώθηκαν τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας

Μείωση σε απόλυτες τιµές παρουσίασαν τα ταξίδια με διάρκεια από 4-7 διανυκτερεύσεις και 15 διανυκτερεύσεις και άνω, κατά 8,8% και 10,2% αντίστοιχα, ενώ οι διανυκτερεύσεις µειώθηκαν κατά 9,9% (4-7 διανυκτερεύσεις) και 8,4% (15 και άνω) αντίστοιχα. Τα ταξίδια από 8 διανυκτερεύσεις και πάνω παρουσίασαν σηµαντική µείωση 20,2%.

Τα περισσότερα προσωπικά ταξίδια πραγµατοποιήθηκαν οδικώς και από θαλάσσης. Από την σύγκριση των στοιχείων αυτών σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία του 2014, παρατηρείται µείωση 10,4% και 9,8% αντίστοιχα. Στα περισσότερα ταξίδια που πραγµατοποιήθηκαν για προσωπικούς λόγους, χρησιµοποιήθηκαν για διαµονή µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα, ήτοι το 64% του συνόλου των ταξιδιών και 78,4% του συνόλου των διανυκτερεύσεων.

Η µεταβολή στα ταξίδια και στις διανυκτερεύσεις µε διαµονή σε µη ενοικιαζόµενα καταλύµατα το 2015 ως προς το 2014, ήταν µείωση 8,5% στα ταξίδια και 9,3% στις διανυκτερεύσεις. Οµοίως µείωση παρατηρείται στα ταξίδια και στις άλλες κατηγορίες καταλυµάτων: 4,6% στα ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, 11,6% στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και ενοικιαζόµενη κατοικία και 33,2% στα συλλογικά και ειδικά καταλύµατα. Αντίστοιχα, οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν µείωση 6,5% στα ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα, 36,2% σε συλλογικά και ειδικά καταλύµατα, ενώ παρατηρείται αύξηση 4,5% στα ενοικιαζόµενα δωµάτια και ενοικιαζόµενη κατοικία.