Ακριβότερο από σήμερα το πετρέλαιο για τους αγρότες

0
30

Ακριβότερο πληρώνουν από σήμερα οι αγρότες το πετρέλαιο κίνησης, καθώς αυξάνεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Από σήμερα  1η Οκτωβρίου 2016, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) που
επιβαρύνει το πετρέλαιο κίνησης το οποίο χρησιμοποιούν οι αγρότες για
την υποστήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας αυξάνεται κατά 65% ή
κατά 0,13 ευρώ το λίτρο, από το 0,20 στο 0,33 ευρώ το λίτρο.

Σε 15 ημέρες αυξάνεται και  ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης: Ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί από τις 15
Οκτωβρίου 2016 κατά 0,05 ευρώ το λίτρο, από το 0,23 στο 0,28 ευρώ το
λίτρο. Οι λιανικές τιμές πώλησης του καυσίμου θα επιβαρυνθούν με
επιπλέον 0,06-0,07 ευρώ το λίτρο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο ΕΦΚ στη βενζίνη θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά
το λίτρο, από το 0,67 στο 0,7 ευρώ το λίτρο, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης
θα αυξηθεί κατά 8 λεπτά το λίτρο, από το 0,33 στο 0,41 ευρώ το λίτρο. Ο
ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το λίτρο, από το 0,33
στο 0,43 ευρώ το λίτρο. Συνυπολογιζόμενου και του ΦΠΑ επί της πρόσθετης
διαφοράς φόρου που θα προκύψει από την αύξηση, η τελική επίπτωση στην
λιανική τιμή πώλησης της βενζίνης θα είναι μια ανατίμηση της τάξεως των 4
λεπτών ανά λίτρο με συνέπεια η αμόλυβδη να πωλείται σε τιμές που θα
κινηθούν στα επίπεδα του 1,40 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης η
αύξηση του φόρου κατά 8 λεπτά το λίτρο θα έχει ως συνέπεια η μέση
λιανική τιμή να υπερβεί το 1,10 ευρώ, ενώ στο υγραέριο κίνησης κατά
12-13 λεπτά το λίτρο.