Ποια μηνύματα στέλνει το ντιλ Σωληνουργεία Κορίνθου-ΕΛΚΑ

0
51

Ποια οικονομικά και χρηματιστηριακά μηνύματα
στέλνει η απόφαση του ομίλου Viohalco να συγχωνεύσει ΣΩΛΚ και ΕΛΚΑ,
εισφέροντάς τες σε βελγική νεοϊδρυθείσα εταιρεία που θα διαπραγματεύεται
σε Euronext και ΧΑ. Αντιδράσεις για τη σχέση ανταλλαγής.

Μικτά συναισθήματα προκάλεσε στο επενδυτικό κοινό η απόφαση του Ομίλου Viohalco να συνενώσει τα Σωληνουργεία Κορίνθου με τα Ελληνικά Καλώδια
ΕΛΚΑ +27,50% και να τα εισφέρει από κοινού σε μια νεοϊδρυθείσα εταιρεία
(Cenergy) που θα έχει έδρα στις Βρυξέλλες και θα διαπραγματεύεται
ταυτόχρονα σε Euronext και ΧΑ.

Από επιχειρηματικής πλευράς, η κίνηση του ομίλου φαίνεται να αποτελεί
την τυπική περίπτωση μιας συμφωνίας που γίνεται προκειμένου να
προκύψουνσυνέργειες και οικονομίες κλίμακας. «Θέλουμε να αποδώσουν όσο
το δυνατόν περισσότερο οι επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ που έγιναν
κατά την τελευταία πενταετία στις δύο υπό συγχώνευση εταιρείες», δήλωσαν
στο Euro2day.gr κύκλοι προσκείμενοι στη Viohalco.

Από την άλλη πλευρά, η απόφαση του ομίλου Viohalco να μεταφέρει την έδρα
της συγχωνευμένης εταιρείας στο Βέλγιο αντανακλά προφανώς την πεποίθησή
της πως μια «ξένη» εταιρεία έχει καλύτερες προϋποθέσεις κεφαλαιακής
ενίσχυσης και χρηματοδότησης από μια ελληνική, ακόμη και αν οι
παραγωγικές εγκαταστάσεις της πρώτης βρίσκονται στη χώρα μας. Και αυτό,
παρά το γεγονός ότι κατά την τελευταία διετία που η Viohalco έχει
μεταφέρει την έδρα της στο Βέλγιο, δεν έχει ακόμη αντλήσει «φρέσκα»
κεφάλαια.

Επίσης, η παράλληλη διαπραγμάτευση σε Euronext και XA μπορεί μεν να
διευκολύνει τους Έλληνες μετόχους, ωστόσο αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα προς
όλους τους αρμοδίους ότι πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στην ελληνική
οικονομία, προκειμένου η εγχώρια κεφαλαιαγορά να ανακτήσει το βάθος της,
τη ρευστότητά της και τη δυνατότητα κεφαλαιακής ενίσχυσης μεγάλων
εταιρειών.

Σχετικά μηνύματα άλλωστε έχουν ήδη σταλεί τόσο από άλλες εταιρείες που
αποφάσισαν να αποχωρήσουν πλήρως από την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,
όσο και από το ότι μόλις δύο εταιρείες εισήλθαν στο ΧΑ κατά την
τελευταία πενταετία.
Η σχέση ανταλλαγής

Τέλος, στα αξιοσημείωτα του ντιλ εντάσσονται και οι έντονες αντιδράσεις
που προκάλεσε στους μετόχους μειοψηφίας των Σωληνουργείων Κορίνθου η
προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής με τα Ελληνικά Καλώδια
ΕΛΚΑ +27,50%. Άλλωστε, η συγκεκριμένη σχέση ανταλλαγής είναι εκείνη που
οδήγησε τον τίτλο των ΕΛΚΑ στο +30% και τον αντίστοιχο των ΣΩΛΚ στο
-30% κατά τη χθεσινή συνεδρίαση!

Επίσης, οι διαμαρτυρίες των μετόχων της ΣΩΛΚ ήταν πιο… ηχηρές από τους
«πανηγυρισμούς» των συναδέλφων τους στα ΕΛΚΑ, καθώς στην πρώτη
περίπτωση συγκαταλέγονται και θεσμικά χαρτοφυλάκια από Ελλάδα και
εξωτερικό.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Πρώτον, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μεταξύ των δύο εταιρειών
προέκυψε -όπως πάντοτε σ’ αυτές τις περιπτώσεις- από τη μελέτη
ανεξάρτητου εκτιμητή.

Δεύτερον, επειδή πολλές φορές η μεθοδολογία αποτίμησης και οι παραδοχές
που λαμβάνονται υπόψη επηρεάζουν το αποτέλεσμα της σχέσης ανταλλαγής,
καλό θα είναι πρώτα να μελετηθεί ο τρόπος αποτίμησης των δύο εταιρειών
και μετά να εξαχθούν τα όποια συμπεράσματα.

Τρίτον, ο βασικός μέτοχος (Viohalco) δεν φαίνεται να έχει κάποιο
ουσιαστικό λόγο να πριμοδοτήσει τους μικρομετόχους μιας εταιρείας,
προκειμένου να επιβαρύνει ανάλογα τους μετόχους μειοψηφίας της άλλης.

Τι λοιπόν μπορεί να συνέβη; Ενδεχομένως, στο «ρηχό» ελληνικό
χρηματιστήριο, ο τίτλος των Ελληνικών Καλωδίων που είχε χαμηλή
εμπορευσιμότητα να διαπραγματευόταν σε σχετικά υποτιμημένα επίπεδα σε
σύγκριση με τα Σωληνουργεία Κορίνθου που είχαν υψηλότερη εμπορευσιμότητα
και επίσης είχαν προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές από Ελλάδα και
εξωτερικό.

Για παράδειγμα, ενώ τα ΕΛΚΑ διαπραγματεύονταν την περασμένη Παρασκευή
στα 18 εκατ. ευρώ ή διαφορετικά γύρω στο 21% των ιδίων κεφαλαίων τους,
τα Σωληνουργεία Κορίνθου είχαν αποτίμηση 105 εκατ., ή γύρω στο 68% των
ιδίων κεφαλαίων τους. Αντίθετα, για να προκύψει η σχέση ανταλλαγής των
δύο εταιρειών δεν συνεκτιμήθηκε ο παράγοντας της εμπορευσιμότητας.

Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν μια
αποτίμηση (π.χ. κερδοφορία, ρευστότητα, προοπτικές, κίνδυνος κάθε
επιχειρηματικού κλάδου), τους οποίους (θεωρητικά) θα πρέπει να έχει
συνεκτιμήσει ο ανεξάρτητος εκτιμητής.

Στην περίπτωση ωστόσο που ο ανεξάρτητος εκτιμητής έχει κάνει σωστά τη
δουλειά του, προκύπτει ένα γενικότερο συμπέρασμα για το ΧΑ.

Ότι δηλαδή, αρκετές από τις πολλές δεκάδες μετοχές που είναι εισηγμένες
στο ΧΑ χωρίς υψηλή εμπορευσιμότητα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως έντονα
υποτιμημένες.