Σε μία ημέρα και ηλεκτρονικά το άνοιγμα επιχείρησης

0
20

Από το σπίτι τους, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα μπορούν να συστήνουν στο μέλλον την
επιχείρησή τους όσοι το θελήσουν. Αυτό προβλέπει το σχέδιο
νόμου για την «απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων», ο
οποίος θεσμοθετεί την ενοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα και τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από το
υπουργείο Οικονομίας.
Ως αποτέλεσμα της απλοποίησης η ίδρυση επιχείρησης δεν θα απαιτεί
περισσότερο από μία ημέρα, ενώ σήμερα απαιτούνται κατά μέσον όρο 38
ημέρες.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι συνδεδεμένη με το Taxis και με τα
ασφαλιστικά ταμεία και θα μπορεί να χορηγεί το σύνολο των σχετικών
εγγράφων (κλειδάριθμος, ασφαλιστική βεβαίωση κ.λπ.).

Μάλιστα, εκτός της επιτάχυνσης της διαδικασίας, η χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα περιορίζει σοβαρά το κόστος για τις
επιχειρήσεις αφού θα είναι 70% λιγότερο από τη μη ηλεκτρονική καταβολή. Η
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη σύσταση επιχείρησης θα ενεργοποιηθεί
πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ακόμα την αναβάθμιση των Υπηρεσιών
Μιας Στάσης αλλά και τη θεσμοθέτηση του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους
Σύστασης Εταιρείας.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, στην Υπηρεσία Μιας Στάσης
θα διεκπεραιώνονται και θα ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες σύστασης
επιχειρήσεων. Αρμόδιο ως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα είναι το ΓΕΜΗ (Γενικό
Εμπορικό Μητρώο), εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο και αρμόδιος θα είναι ο συμβολαιογράφος που θα
το συντάσσει. Παράλληλα θα λειτουργεί και η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας
Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία θα μπορεί να εξυπηρετεί τους ενδιαφερομένους εξ
αποστάσεως. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τη θέσπιση του Γραμματίου
Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Στο κόστος του γραμματίου αυτού θα
περιλαμβάνονται το τέλος καταχώρισης ΓΕΜΗ, το τέλος ελέγχου επωνυμίας
και διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας.

Θα καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία
Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρείας. Σε αυτό δεν θα
περιλαμβάνονται η αμοιβή του συμβολαιογράφου και η αμοιβή του
δικηγόρου, όπου απαιτείται, καθώς και το παράβολο υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι σε περίπτωση που η
σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας
Στάσης) το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης θα είναι στο 30% του
προβλεπομένου.