Το μεγαλύτερο γεγονός στο κανάλι του Ισθμού έρχεται!

0
34

Το μεγαλύτερο κολυμβητικό γεγονός της Ελλάδος στην πύλη της Πελοποννήσου
Οι διοργανωτές του “SWIM ACROSS CORINTH CANAL” διεξάγουν αγώνα κολύμβησης, ενηλίκων και παιδιών που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στη διώρυγα της Κορίνθου (Ισθμός).
Η διώρυγα τέμνει σε ευθεία γραμμή τον Ισθμό της Κορίνθου σε μήκος 6.346μ. Το πλάτος της στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6μ. και στο βυθό 21,3 μ. ,ενώ το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ 7,50 έως 8 μ.

Ο αθλητής που θα λάβει, αποκλειστικά με δική του ευθύνη, μέρος στον αγώνα “SWIM ACROSS CORINTH CANAL” καλείται να κολυμπήσει την απόσταση των περίπου 6 χιλιομέτρων κατά μήκος του θαλάσσιου καναλιού μέσα στη χρονική διάρκεια των 4 (τεσσάρων) ωρών, που έχει δοθεί για τον λόγο αυτό από την διεύθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου (Α. Ε .ΔΙ .Κ).
Εκκίνηση και τερματισμός του αγώνα

Eκκίνηση και τερματισμός
Στις δύο άκρες της Διώρυγας του Ισθμού λειτουργούν δυο σύγχρονες βυθιζόμενες γέφυρες, η μια προς την πλευρά του Κορινθιακού (στην Ποσειδωνία) και η άλλη προς την πλευρά του Σαρωνικού (στα Ίσθμια).

Λόγω της ιδιαιτερότητας του καναλιού της Διώρυγας με τα δυνατά εναλλασσόμενα (ανά έξι ώρες ) θαλάσσια ρεύματα και προς εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και της καλύτερης δυνατής οργάνωσης του αγώνα “SWIM ACROSS CORINTH CANAL” η Διεύθυνση της Διώρυγας της Κορίνθου Α. Ε .ΔΙ .Κ θα προαναγγείλει και θα υποδείξει το Σταθμό Εκκίνησης και την ακριβή της ώρα καθώς και τον Σταθμό τερματισμού δυο ημέρες πριν και συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι αθλητές που θα αγωνιστούν, θα ενημερωθούν εγκαίρως τηλεφωνικώς και με e-mail από την επιτροπή διοργάνωσης για την ακριβή ώρα και την τοποθεσία των Σταθμών του αγώνα.

Η Εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά της Διώρυγας (βυθιζόμενη γέφυρα) στην οποία τα θαλάσσια ρεύματα θα ρέουν προς όφελος των αθλητών(να ρέουν με φορά κατεύθυνσης προς το σταθμό τερματισμού).

Η στενότητα της θαλάσσιας λωρίδας της Διώρυγας υποχρεώνει την Εκκίνηση να γίνει ανά κύματα σε ομάδες των 50 (πενήντα) ατόμων, σύμφωνα με τις χρονικές επιδόσεις που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή συμμετοχής τους και όχι με βάση τις ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Η χρονική απόσταση Εκκίνησης μεταξύ των ομάδων ορίζονται τα 2:00 (δύο) λεπτά. Οι ομάδες θα διαχωριστούν με διαφορετικό χρώμα σκουφάκι που θα τους προσφέρει η διοργάνωση στη Γραμματεία.

Ο Τερματισμός των αθλητών θα γίνει μέσα στο νερό σε ειδικά διαμορφωμένη αψίδα μέτρησης χρόνου. Χρονικό όριο τερματισμού ορίζονται υποχρεωτικά οι 4 (τέσσερις) ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής
Για να συμμετάσχει κάποιος/α στον αγώνα κολύμβησης “SWIM ACROSS CORINTH CANAL”, απόστασης 6 χιλιομέτρων, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 στη διώρυγα της Κορίνθου(Ισθμός) θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις.

    Να έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του.
    Να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ειδική φόρμα (Δήλωση συμμετοχής) του site αυτού και να το χει αποστείλει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2016. Επίσης να έχει συμπληρώσει την υπογεγραμμένη από τον ίδιο υπεύθυνη δήλωση καθώς και υπογεγραμμένη Ιατρική βεβαίωση. Για τους ανήλικους αθλητές απαιτείται υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα, υπογεγραμμένη Ιατρική βεβαίωση ή φωτοαντίγραφο του θεωρημένου για το έτος 2016 κολυμβητικού δελτίου.
    Να έχει δηλώσει το χρόνο και την απόσταση για την κατάταξή του σε γκρουπ.
    Να έχει καταβάλλει το ακριβές αντίτιμο της συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της διοργάνωσης το αργότερο 3 (τρεις) ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής.
    Να έχει μελετήσει και αποδεχθεί πλήρως όλους τους κανονισμούς της διοργάνωσης.