Ρυθμίστε τα χρέη, γλιτώστε κατασχέσεις

0
25

Τρεις εναλλακτικές δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς τις ΔΟΥ και τα Τελωνεία έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις
παρέχει σε χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου η ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης σε μία από τις ρυθμίσεις αυτές οι
οφειλέτες μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους, όπως οι
κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων καθώς
επίσης και οι υποχρεωτικοί συμψηφισμοί επιστροφών φόρου με τα απλήρωτα
χρέη τους. Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν διατάξεις που
προβλέπουν προστασία για καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά
επιδόματα.

Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι οφειλέτες του Δημοσίου για τα δικαιώματά
τους και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις φορολογικές αρχές
διευκρινίζονται με αναλυτικές απαντήσεις τις οποίες δίδει στα
συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε
ένα νέο εγχειρίδιο που εξέδωσε.

Τα μυστικά

Οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για τα χρέη προς το Δημόσιο έχουν αναλυτικά ως εξής:

1 Με ποιες νομοθετικές ρυθμίσεις δύνανται να ρυθμιστούν τα βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο;
* Με τη ρύθμιση του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 ρυθμίζονται οι
βεβαιωμένες οφειλές από πάσης φύσεως φόρους με πρόγραμμα «πάγιας»
ρύθμισης που προβλέπει τμηματική εξόφληση έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις.
* Με την «πάγια» ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α’ του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 ρυθμίζονται έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις οι
βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία οφειλές οι οποίες έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες είτε στο σύνολό τους είτε κατά ένα μέρος τους (τουλάχιστον
κατά το ποσό της πρώτης δόσης αυτών).
* Με τη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 ρυθμίζονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δύνανται να
καταβάλλονται έως και τις 30.6.2017 οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012
στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία οφειλές. Αν η ρύθμιση γίνει τον Ιούλιο, οι
μηνιαίες δόσεις μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 12.

2 Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4172/2013 ή
της ρύθμισης του ν. 4152/2013, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
Οχι, εάν απολεσθούν οι ρυθμίσεις αυτές δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου με τις ίδιες διατάξεις και για τις ίδιες οφειλές.