Α’ΕΛΜΕ Κορινθίας: Όχι στην ελάχιστη βάση εισαγωγής στα Πανεπιστήμια

0
20

Τον αριθμό των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (77.970) -που είναι μειωμένος συγκριτικά με πέρυσι- και τους συντελεστές της ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, ανακοινώνονται οι συντελεστές που όρισε το κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή του, βάσει των οποίων θα προκύψει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το προτεινόμενο σύστημα, κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως βάση (Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής) ένα ποσοστό επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα του πεδίου που εξετάζονται. Το ποσοστό αυτό θα μπορεί να κυμαίνεται από 80% έως 120% επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων σε όλα τα μαθήματα του πεδίου στο οποίο ανήκει το Τμήμα. Πουθενά, ωστόσο, στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν εξηγείται βάσει ποιων κριτηρίων προτείνεται η διακύμανση 80% έως 120% και όχι κάποια άλλα μεγέθη.

Η Βάση αυτή που  θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση  στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς , ενώ οι υποψήφιοι είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία τους με βάση το προηγούμενο σύστημα, διαμορφώνει ακόμα πιο πιεστικές συνθήκες.

Η κυβέρνηση επιμένει στην εφαρμογή της από φέτος, παρά την πανδημία και τις δραματικές συνέπειες από την τηλε(κ)παίδευση και ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνουν εκτός ΑΕΙ πάνω από 20.000  υποψήφιοι, αν και ο ακριβής αριθμός δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί. Ακόμα, κινδυνεύουν να μείνουν εκτός μαθητές με βαθμολογία πάνω από 10.000 μόρια! Παράλληλα, δεκάδες τμήματα των ΑΕΙ, περίπου 150 ή ποσοστό 30% από το σύνολο των 459, κινδυνεύουν να μείνουν με ελάχιστους πρωτοετείς και σταδιακά να βάλουν λουκέτο.

Επιπλέον, αλλάζουν  τα δεδομένα σχετικά με τους υποψήφιους από Ημερήσια ΕΠΑΛ και Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Ειδικότερα σημειώνεται ότι:

  • Οι κοινοί συντελεστές στην Ε.Β.Ε. (για υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ανά Τμήμα, θα πλήξουν και τους αποφοίτους ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν παράλληλο σύστημα εισαγωγής, με δικές τους βάσεις και αριθμό θέσεων, άρα θα μειωθεί και σε αυτούς ο αριθμός των θέσεων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Οι κοινές βάσεις Ημερησίων και Εσπερινών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αντίστοιχα) θα αποκλείσουν τους αποφοίτους Εσπερινών Λυκείων (που έχουν δικές τους θέσεις και άλλες βάσεις), που είναι εργαζόμενοι με πολλές δυσκολίες και αποζητούν μια ευκαιρία στη ζωή τους.

Είναι λοιπόν φανερό ότι η  επιβολή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής θα εμποδίσει την είσοδο σε χιλιάδες υποψηφίους. Παράλληλα, υπάρχει και ένας άλλος αθέατος κόφτης, η παγίδα της ανακατανομής των θέσεων εισακτέων.
Η μείωση των θέσεων εισακτέων σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη,  όπου διαμένει  η πλειονότητα των υποψηφίων , είναι σίγουρο ότι αφενός δημιουργεί ανοδικές τάσεις στις βάσεις εισαγωγής τους και αφετέρου, αποκλείει μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων σε σχέση με πέρσι ή πρόπερσι.                                 Η αύξηση των θέσεων εισακτέων σε τμήματα περιφερειακών Πανεπιστημίων (πχ. Αιγαίου, Ιονίου, Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας κ.λ.π. )πιθανόν να μετριάσει τις ανοδικές τάσεις των βάσεων εισαγωγής και τον αποκλεισμό υποψηφίων. Ωστόσο,  για πολλούς υποψηφίους που θα πετύχουν την είσοδό τους σε σχολή εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας ή εκτός πραγματικών επιλογών τους, θα σημαίνει «εικονική επιτυχία», γιατί η οικονομική αδυναμία στήριξης των σπουδών τους γρήγορα θα τους αναγκάσει να τις παρατήσουν, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των λεγόμενων «μη ενεργών φοιτητών», που, από την άλλη, είναι και κριτήριο για καταργήσεις ή συγχωνεύσεις τμημάτων.                                                                                                             Οι απώλειες εισακτέων δεν πρόκειται να καλυφθούν μετά τη συμπλήρωση του δεύτερου μηχανογραφικού, μια που η Ε.Β.Ε. για κάθε Τμήμα ισχύει και για τις θέσεις που θα πληρωθούν από την α’ και την β’ κατανομή.                                                                                                  Οι συνέπειες λοιπόν είναι συνοπτικά οι εξής:                                                                                                                                     Αύξηση της μαθητικής διαρροής στο Λύκειο και μείωση των αποφοίτων του (οδηγώντας αρκετούς στην πρόωρη μεταγυμνασιακή κατάρτιση), λόγω της δυσκολίας εισαγωγής στα ΑΕΙ αλλά και της εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων.

Αύξηση της φοίτησης σε φροντιστήρια και των σχετικών οικογενειακών δαπανών.

Ακύρωση του μορφωτικού ρόλου του λυκείου σε όλες τις τάξεις, δεδομένης της έμφασης σε ότι είναι εξεταστικά χρήσιμο.

Περιορισμός των φοιτητών στα Πανεπιστήμια, που σε περιφερειακά Ιδρύματα και πόλεις θα έχει δραματικό χαρακτήρα.

Μείωση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων (δεδομένου ότι αυτή έχει συνδεθεί με τον αριθμό  φοιτητών).                                                                                                                                     Κλείσιμο και συγχώνευση Τμημάτων και άρα περιορισμός του παραγόμενου ερευνητικού έργου των ελληνικών Πανεπιστημίων.                                                                                                                                      Περιορισμός της αναπτυξιακής συνεισφοράς των περιφερειακών Πανεπιστημίων, ειδικά στην επαρχία, όπου τα Πανεπιστήμια συνεισφέρουν με μελέτες, έργα και επενδύσεις. Περιορισμός της πολιτιστικής συνεισφοράς των ακαδημαϊκών κοινοτήτων στην επαρχία.                                                                                                                        Αρνητικές συνέπειες στις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας.                                      Ενίσχυση της φοίτησης στα ιδιωτικά κολέγια. Είναι φανερό ότι ο βασικός προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι η μείωση των εισακτέων, η πριμοδότηση της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου πανεπιστημίου με την παραχώρηση υποδομών του για όσους ξένους φοιτητές μπορούν να πληρώνουν δίδακτρα. Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα παίξει τον ρόλο του τροχονόμου της εισόδου στα πανεπιστήμια, εξοστρακίζοντας, με εργαλείο τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, χιλιάδες υποψηφίους, χωρίς να εκτεθεί το υπουργείο Παιδείας με μια ανακοίνωση μειωμένου αριθμού εισακτέων.

Καλούμε την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποσύρει   την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.