Γ. Μουρούτσος: Ο Δ. Κορινθίων να συστήσει επιτροπή για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων του

0
82

Πρόταση εκτός ημερήσιας διάταξης κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Κορινθίων, το στέλεχος της ”Πνοής Δημιουργίας” Γιώργος  Μουρούτσος επισημαίνοντας την ανάγκη θωράκισης όλων την δημόσιων κτιρίων του Δήμου από πιθανή σεισμική δραστηριότητα,με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών του.

«Είναι γνωστό και μάλιστα καταγεγραμμένο με μεγάλο κόστος, από την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την καταστροφή περιουσιών, ότι ο Δήμος Κορινθίων χωροταξικά βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ελλάδας.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ως χρέος της, την πρόληψη, τον έλεγχο και τη λήψη των απαραίτητων και ενδεδειγμένων μέτρων για την ασφάλεια και προστασία, κυρίαρχα των δημοτών, αλλά και όλων των κτιρίων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του Δήμου.

Για τον λόγο αυτό την 30/09/2020, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, υπέβαλα πρόταση, εκτός ημερήσιας διάταξης, με την οποία ζήτησα να συσταθεί επιτροπή που θα αναλάβει την οργάνωση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την υλοποίηση μέτρων για την αντισεισμική θωράκιση του Δήμου μας στα πλαίσια των εκ του νόμου και υπηρεσιακών αποφάσεων, αρμοδιοτήτων του.
Συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, οι ενέργειες του Δήμου θα πρέπει να είναι:
● Η άμεση δημιουργία μιας μόνιμης μικτής επιτροπής (με συμμετοχή και επιστημόνων), η οποία θα πρέπει να επεξεργαστεί και να παρουσιάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ένα συγκροτημένο σχέδιο προσεισμικών και μετασεισμικών δράσεων των υπηρεσιών του Δήμου και όχι μόνο.
● Στα πλαίσια των άμεσων μέτρων και μέχρι καταθέσεως και υλοποιήσεως των προτάσεων της προαναφερθείσας επιτροπής, θα πρέπει να ξεκινήσουν:
– Ο έλεγχος στατικής επάρκειας για όλα τα δημοτικά και δημόσια κτίρια που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων.
– Η αντισεισμική θωράκιση και προστασία δημοτικών και δημόσιων κτιρίων υψηλής επιχειρησιακής σημασίας (σχολεία, υπηρεσίες, κ.ά.)
– Ασκήσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης σεισμικών φαινομένων, με συμμετοχή όλων των δημοτών κατά ομοιογενείς πληθυσμιακές ομάδες.
– Η ενημέρωση και εκπαίδευση των δημοτών σε τρόπους συμπεριφοράς και λήψης μέτρων προφύλαξης πριν, αλλά και μετά από την εμφάνιση σεισμικών φαινομένων.
Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να ενεργήσει άμεσα με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών του».

Γιώργος Μουρούτσος

Δημοτικός Σύμβουλος

ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Κόρινθος 02/10/2020